En utställning om befästa kyrkor från Rumänien invigs på Rumänska kulturinstitutet

”Kyrkborgar. Försvar och förvar – en utställning om befästa kyrkor i Rumänien” invigs fredagen, den 10 november 2023, kl. 16:00, på Rumänska kulturinstitutet i närvaro av H.E. Daniel Ioniță, Rumäniens ambassadör i Kungariket Sverige. På eventet medverkar Philipp Harfmann, utställningens kurator och VD för Stiftelsen Kyrkborgar i Transsylvanien, Luitgard Löw, direktör för Västergötlands museum och Robin Gullbrandsson, byggnadsantikvarie på Västergötlands museum i Skara. Utställningen, tillgänglig på engelska och franska, arrangeras av Rumänska kulturinstitutet i samarbete med Stiftelsen Kyrkborgar i Transsylvanien, Västergötlands museum och Rumäniens ambassad i Kungariket Sverige.

Utställningen omfattar fler än 25 roll-ups, med 2-meters höga och färgglada paneler med bilder och texter med information om kyrkoborgarnas historia i Rumänien. I Transsylvanien, område med de flesta medeltida befästa kyrkor i Europa, finns olika folkgrupper som har bott tillsammans i århundraden. Nuförtiden finns ungefär 150 befästa kyrkor i det rurala området av Transsylvanien, varav sju har varit en del av Unescos kulturarv sedan 1993.

Utställningen innefattar också en skandinavisk del, skapad i samarbete med Västergötlands museum, som visar liknelserna mellan dem och befästa kyrkorna i Skandinavien, från öarna Öland och Bornholm, där det finns många av dem.

Rumänska kulturinstitutet står värd den 20 november 2023, kl. 18:00, för en föreläsning vars syfte är att lyfta fram liknelser mellan rumänska och skandinaviska områdena. Föreläsningen “Fortress of Faith - Fortified churches in Transilvania and Scandinavia” hålls av Robin Gullbrandsson, byggnadsantikvarie på Västergötlands museum i Skara. Hans föreläsning kommer att fokusera på det gemensamma kulturarvet av befästa kyrkor i båda områden, samt deras vittnesmål genom tiden, som visar att det finns en lång tradition av multietniska samhällen i dessa delar av Europa. Han har publicerat ett flertal artiklar och har anordnat foto-utställningar om kyrkborgarnas kulturarv i Transsylvanien. Robin Gullbrandsson har också organiserat sommarskolan Studium Transylvanicum, ett initiativ av Siebenrgen-institutet, med anknytning till Heidelbergs universitet, som fokuserar på forskning inom Transsylvaniens historia och konst.

En serie paneler med bilder på kyrkborgar kommer att skyltas utanför Rumäniens ambassad i Kungariket Sverige. Utställningen ”Kyrkborgar. Försvar och förvar – en utställning om befästa kyrkor i Rumänien” är tillgänglig för allmänheten t.o.m. den 8 december 2023.

Förhandsanmälan skickas senast den 8 november till simona.chitan@rkis.se.