En utställning tillägnad Horia Bernea invigs på Kohta Konstgalleri i Helsingfors

När: den 9 augusti-1 oktober 2023

Var: Kohta Kunsthalle, Työpajankatu 2, Helsingfors

Medv: Mihnea Mircan (den 9 augusti), Magda Radu (den 27 september)


Den retrospektiva utställningen "Horia Bernea: Demodernitetens bildkonstnär" visas i Helsingfors mellan den 10 augusti-1 oktober 2023 på det kända konstgalleriet Kohta. Invigningen äger rum den 9 augusti kl. 18.00 i närvaro av kuratorn och konstkritikern Mihnea Mircan, inbjuden av Rumänska kulturinstitutet i Stockholm. Ett till evenemang kommer att äga rum den 27 september, vars gästtalare är Magda Radu, kurator och konsthistoriker, som kommer att hålla en presentation om betydelsen av Horia Berneas konst i det rumänska och europeiska rummet. Projektet är ett samarbete mellan Horia Bernea Estate, Ivan Art Gallery i Bukarest och Kohta Konstgalleri och genomförs med stöd av Rumänska kulturinstitutet i Stockholm och Rumäniens ambassad i Finland. Utställningen omfattar cirka 30 tavlor från viktiga serier, bl. a. "Produktionsdiagram", "Väsen", "Dukar" och "Kolunner", samt skisser och fotografisk dokumentation av utställningarna på Den rumänske bondens museum, skapad av fotografen Iosif Király. Verken har valts ut av Kohta Konstgalleri i samarbete med Ivan Gallery och konsthistorikern Anca Oroveanu.

Syftet med utställningen är att presentera Horia Berneas (1938-2000) mångsidiga, kompromisslösa och meningsfulla verk för den finska och internationella publiken mer än 20 år efter den rumänske bildkonstnärens för tidiga död. Bernea förknippas med både modernism och anti- eller kontramodernism och hans konst fortsätter vara relevant för publiken än idag. Begreppet "demodernisering" definierar därför behovet av att hitta nya vägar till framsteg som inte bygger på idén om kontinuerlig tillväxt och utveckling, utan är en process som tar hänsyn till både det rationella och det andliga.

Horia Bernea (1938-2000) anses vara en av de viktigaste konstnärerna under efterkrigstiden i Rumänien. Han debuterade som konstnär 1965 vid Cenaclul Tineretului/Ungdomens Cenakel som arrangerades av Konstnärernas organisation. Han var medlem i Poiana Mărului-gruppen, medlem i "Prolog"-gruppen, arbetade i kreativa kollon i Văratec och Tescani, sedan i Paris och i södra Frankrike, i Provence. Berneas arbete konceptualiserar de andliga riktningarna i rumänskt måleri och lyckas kombinera modernitet och tradition, det abstrakta och det figurativa. Hans verk har bland annat presenterats i utställningar på Nationalmuseet i Bukarest, Konstmuseet i Bukarest, Centre Pompidou (Paris), Richard Demarco Gallery (Edinburgh), Wienbiennalen, Art Encounters Biennalen 2015 (Timișoara) och Rumänska paviljongen på Venedigbiennalen. Under 1998-1999 gav han ut den illustrerade boken "Det bysantinska Rom": Roma caput mundi, tillsammans med teologen, antropologen och diplomaten Teodor Baconschi, i Rom. Boken är en subjektiv guide om den eviga staden som omfattar dialoger, anteckningar, fotografier, akvareller och teckningar. "Inför en värld som hotas av förfall, som tvingas förneka de grundläggande särdrag för sin existens, måste konstnären, kulturmannen i allmänhet, delta i innebörden av den uppoffring som räddade världen. Det är konstnären som måste rädda”, påstod Horia Bernea. Mellan 1990-2000 var han direktör för Den rumänske bondens museum.

Mihnea Mircan är kurator och konstkritiker. Han har en doktorsexamen från Monash University i Melbourne, Australien. Under 2020-23 var han rådgivare vid Rijksakademie van Beeldende Kunsten i Amsterdam. Han har undervisat vid bl. a. Dutch Art Institute i Arnhem och Higher Institute for Fine Arts i Gent. Hans senaste arbeten inkluderar utställningen A Biography of Daphne på Australian Centre for Contemporary Art i Melbourne 2021 och det långsiktiga forskningsprojektet Allegory of the Cave Painting, som debuterade med en utställning 2014 och en bok som gavs ut 2015.

Magda Radu är konsthistoriker, grundare och kurator för den oberoende konsthallen Salonul de proiecte/Projektsalongen, som grundades i Bukarest 2011, ett program som fokuserar på produktion av nya konstverk, publikationer och diskursiva praktiker. Inom detta program har Magda Radu kuraterat ett flertal utställningar tillägnade konstnärer som Banu Cennetoglu, Daniel Knorr, Ciprian Mureșan och Ioana Nemeș. Hon var kurator för Rumäniens deltagande i den 57:e Venedigbiennalen 2017 med projektet "Geta Brătescu-Uppenbarelser". Hon var redaktör för volymen "Horia Bernea-Caiete/Notebooks 1969-1976" som gavs ut 2016 på Nationalmuseets förlag.

Kohta Kunsthalle är ett privat konstgalleri i Helsingfors som presenterar samtida konst i alla dess former. Kohta anordnar fem utställningar varje år. År 2019 organiserade Kohta Konstgalleri i samarbete med Rumänska kulturinstitutet i Stockholm den första utställningen i Finland av den rumänske bildkonstnären Ion Grigorescu med titeln "Ion Grigorescu: The Open Artist". Utställningen på Kohta omfattade över 100 verk i olika genrer och tekniker av den rumänske konstnären, gjorda mellan 1964 och 2019, ur hans personliga samling och flera privata samlingar i Rumänien.

Mer information om utställningen:

https://kohta.fi/exhibition/horia-bernea-painter-of-the-demodern/