Online samtal - Holocaust memory today and the promises of 'never forget' and 'never again'

För att uppmärksamma Minnesdagen för Förintelsens offer arrangerar Rumänska kulturinstitutet, torsdagen, den 27 januari, kl. 18:00, ett online samtal mellan Diana I. Popescu hedersforskare vid Birkbeck Institute for the Study of Antisemitism, University of London och Tanja Schult, universitetslektor i konstvetenskap på Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet. Gästerna är författare till den nyligen utgivna boken Performative Holocaust Commemoration in the 21st Century, som kom ut på det anrika förlaget Routledge vid slutet av 2021. Boken är resultatet av ett forskningsprojekt som beviljades anslag från Vetenskapsrådet. Samtalet hålls på engelska.

I samtalet med titeln Holocaust memory today and the promises of 'never forget' and 'never again' reflekterar de två forskarana över minnet av Förintelsen i dag med utgångspunkt i forskiningen av Förintelsens minneskulturs performativa dimensioner. För att förklara hur performativa metoder förekommer i minneskulturen kommer forskarna att samtala kring specifika fallstudier som finns med i boken. Diana Popescu och Tanja Schult kommer sedan att koppla det performativa minnet till ett bredare sammanhang och kommer att tala om Förintelsens minneskultur i Rumänien, Storbritannien, Sverige och Österrike. Dessa är några av länderna som år 2000 har skrivit under Stockholmsdeklarationen som ligger som grund för det internationella samarbetet International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). På detta sätt anslöt sig IHRA-nätverkets medlemmar att främja utbildningen om Förintelsen och bekämpa rasismen, antisemitismen och främlingsfientligheten- dock står dessa länder inför tydliga utmaningar med tanke på vågen av antisemitism och främlingsfientlighet i Europa och på andra håll i världen. De två forskarna kommer att reflektera över minnet av Förintelsen i de nämnda länderna och dess representation i museiutställningar, monument och i utbildning.

Den sista delen av diskussionen kommer att ägnas åt att undersöka vad som definierar minnet av Förintelsen i dag, vilka är de senaste strategierna för utbildning om Förintelsen, hur effektiva de är och hur vi kan se till att Förintelsen förblir relevant för framtida generationer.

Diana I. Popescu är hedersforskare vid Birkbeck Institute for the Study of Antisemitism, University of London och forskarstipendiat vid University of Nottingham. Diana Popescus forskning fokuserar på samtida offentlig historia och allmänhetens mottagande av våldsamma historier, särskilt av Förintelsen. I hennes senaste bok utforskar hon etiken och estetiken i framställningen av rasistiskt våld i offentlig konst, museiutställningar och minnesprojekt och hur allmänheten engagerar sig i och reagerar på sådana representationer. För närvarande samarbetar hon med historikern Maiken Umbach på forskningsprojektet "Modes of Engagement: Comparing 'real' and 'virtual' platforms for Holocaust learning vid University of Nottingham.Hennes senaste böcker är bl. a:Performative Holocaust commemoration on the 21st century (Routledge, 2021) och Revisiting Holocaust Representation in the post-martor (Palgrave 2015).Forskaren Diana Popescu var medlem i redaktionen för Genocide Studies and Prevention: An International Journal (GSP).

Tanja Schult är universitetslektor i konstvetenskap på Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitetSchult disputerade vid Humboldt universitetet i Berlin med avhandlingen A Hero’s Many Faces. Raoul Wallenberg in Contemporary Monuments (Palgrave Macmillan 2009/paperback 2012). Tanja Schults forskning ägnar sig åt att tolka och förstå bildproduktion som en del av historiska processer, speciellt vad gäller 1900-talets 'katastrofala' århundrade. Hon har särskilt intresserad sig för historiska minneskulturer, då med avseende på hur våldsamma händelser långt efter att de inträffat påverkar människors upplevelser och relationer, ibland på helt andra platser än där de ursprungligen tilldrog sig, och hur detta uttrycker sig i konsten. Schults forskning är tvärvetenskaplig och lånar från andra discipliner, främst cultural studies, historia, sociologi och psykologi.

Bild : installationen Shalekhet (Fallen Leaves) av  Menashe Kadishman , källa : wiki