Limba română: propuneri culturale pentru Noua Europă.

Universitatea "La Sapienza" din Roma, Institutul Cultural Român şi Accademia di Romania in Roma organizează, în perioada 15 – 17 noiembrie 2007, colocviul internaţional "Limba română: propuneri culturale pentru Noua Europă". Cele trei zile de prezentări şi dezbateri îşi propun să analizeze şi să promoveze cultura română prin factorul limbă, cu tot ceea ce implică pe teren lingvistic dar şi în corelaţie cu domeniul mai vast al antropologiei culturale şi al istoriei mentalităţilor.
Recenta integrare a României în Uniunea Europeană impune limbii şi culturii române un exerciţiu de redefinire identitară, pe o dublă axă, care implică atât o elasticizare în raport cu valorile europene, cât şi un traseu necesar de redescoperire pe teritoriul raportării la valorile proprii.
Includerea limbii române, începând de la 1 ianuarie 2007, între cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, semnifică o importantă schimbare de statut, o şansă pentru găsirea unui echilibru între sensul identitar şi deschiderea faţă de spaţiul european.
Colocviul, care se anunţă a fi cea mai relevantă acţiune ştiinţifică dedicată acestei teme desfăşurată în cursul anului 2007 în străinătate, este structurat pe şase secţiuni: Limba română – aspecte sincronice, diacronice şi contrastive (moderatori: prof. Luisa Valmarin – prof. Gheorghe Carageani); Imaginea identitară (moderator: prof. Bruno Mazzoni); Limba română şi imaginarul politic românesc (moderator: prof. Marco Cugno); Româna ca limbă străină (L2) (moderator: prof. Adriana Senatore); Identitate şi alteritate (moderator: prof. Marinella Lőrinczi) şi o prezentare de proiecte. Dezbaterile se încheie cu o masă rotundă pe tema Realităţi faţă în faţă: statutul limbii române în Italia ( moderată de prof. Ovidiu Pecican).
Joi, 15 noiembrie, orele 12:00, în deschiderea lucrărilor colocviului, programată pentru ora 15:00, va avea loc la Muzeul de artă clasică al Universităţii "La Sapienza" din Roma, vernisajul expoziţiei de fotografie "Seminţele cerului" a artiştilor Gheorghe Şerban, Mihai Moiceanu şi Marx Jozsef, organizată de Institutul Cultural Român, în colaborare cu Catedra de Limbă şi Literatură Română, din cadrul Departamentului de Studii Romanice, Universitatea „La Sapienza", din Roma.
Lucrările colocviului se vor desfăşura joi, 15 noiembrie, la Universitatea "La Sapienza", Sala Teatro Pasolini, Via De Lollis, 24/b iar vineri, 16 noiembrie, şi sâmbătă, 17 noiembrie, la Accademia di Romania in Roma, Piazza Josè de San Martin, nr. 1.
Programul manifestării este disponibil pe pagina internet www.accadromania.it.