Ligia Podorean-Ekström: Arhitectură şi acuarelă

ICR Stockholm, Skeppsbron 20
Vernisaj sâmbătă, 23 martie, orele 15.00-18.00Ora 17:00: Istoricul de artă Adrian-Silvan Ionescu va deschide expoziţia în prezenţa artistei Ligia Podorean-EkströmÎn limba engleză

OBS! Dată nouă:
Joi 25 aprilie, ora 18:30Ligia Podorean-Ekström: O istorie personală a acuareleiInstitutul Cultural Român de la Stockholm

Artista Ligia Podorean-Ekström va prezenta o istorie personală a acuarelei, vorbind despre arta sa, cu exemple din expoziţie, şi despre marii acuarelişti care au influenţat-o. Cu această ocazie va introduce publicului şi cartea O istorie povestită a culorilor de apă, publicată în 2009 la Editura Universitară „Ion Mincu”, Bucureşti.
În limba suedeză. Intrarea liberă!

„Acuarela este rodul emoției, al primului impuls, al ochiului exersat să extragă, dintr-o clipire, esența motivului și să analizeze instantaneu tonalitățile, raportul acestora cu lumina și să estimeze cuantumul de culoare locală ce trebuie păstrat spre a nu cădea în kitsch, prin abuz. Prin imposibilitatea de a reveni asupra tușelor – așa cum permite pictura în ulei – acuarela este o tehnică dificilă și delicată, rezervată unor artiști versați.

Ligia Podorean-Ekström este un astfel de plastician, sensibil și sigur pe mâna sa. Arhitect de profesie, ea s-a îndepărtat, totuși, de maniera confraților – marcată de preocuparea pentru corectitudinea trasării identității stilistice a edificiilor - și practică o acuarelă de interpretare, poetică și vizionară. Fără a ignora motivul ce i-a suscitat interesul – un țărm de apă, o pajiște, un calcan pictural prin tencuiala decojită, o panoramă urbană, un deșert african, o floare - acesta devine baza unor acorduri muzicale de mare rafinament. Pentru că, adesea, lucrările artistei sunt creatoare de sinestezii. Acuarelistă recunoscută și recompensată cu multe premii și diplome la manifestări internaționale de prestigiu - și, pentru merite deosebite în domeniul artelor vizuale și pentru aportul la înfrățiri culturale prin plastică, decorată în 2012, de statul român cu Medalia Bene Merenti - Ligia Podorean-Ekström este un distins pedagog în tehnica favorită, cu mulți elevi care o adulează, și autor al unui util tratat de acuarelă, din păcate epuizat și care s-ar cere reeditat. Lucrările, ce variază între subtilă meditație și mesaj manifest, i-au fost adunate în două albume ce s-au bucurat de succes atât în rândul publicului larg cât și al criticii de specialitate: Luminile Nordului (Ed. Sport-Turism, București, 1977) și The Art of Ligia Podorean-Ekström – Memory Traces (World of Art Publishing House, Sotckholm, 2000).” 
( Dr. Adrian-Silvan Ionescu, critic de artă şi Director al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” din Bucureşti)