Utställningen "Skuggornas ljus" av Constanțiu Mara, öppnar på Rumänska Kulturinstitutet Stockholm

 Utställning med konstnären Constanțiu Mara

SKUGGORNAS LJUS

När: den 19 maj 2023, kl. 18:00

Var: Skeppsbron 20

Medv: Constanțiu Mara (bildkonstnär), Dorina Brândușa Landén (kurator), Mihai Cucu (fiolspelare)


Utställningen är öppen för allmänheten på vardagar mellan 11:00-16:00 t. o. m. den 12 augusti 2023.


OSA senast den 17 mai 2023 till simona.chitan@rkis.se


Vernissagen av den retrospektiva utställningen "Skuggornas ljus", tillägnad av Rumänska kulturinstitutet i Stockholm till bildkonstnären Constanțiu Mara, äger rum den 19 maj 2023, kl. 18.00, i galleriet på RKIS (Skeppsbron, 20). Konstnären Constanțiu Mara, utställningens kurator Dorina Brândusa Landén och violinisten Mihai Cucu kommer att närvara vid vernissagen. 

"Skugga kan vara en väg till ljus eller en reflektion av ljus och (...) i allt finns en skugga som vi inte vet varifrån den kommer, vilket betyder att det någonstans finns ett ljus", säger den 85-årsgammal konstnären som blev internationellt känd för sin synkretistisk multidisciplinära talang, från konst till poesi.

"Vi möter nu en komplex personlighet, en produktiv konstnär i ljuset av de medgångar som format honom och i förlängningen hans mångfacetterade konstnärskap. Blyinfattade fönster, fresker, mosaiker, skulpturer, olika offentliga utsmyckningar och målningar gör Constantiu Mara till en komplex konstnär som alltid har varit en fri ande och satt kreativiteten i centrum för sitt liv. Det borde inte förvåna oss att en person med så imponerande kreativitet är mångbegåvad. Det vill säga att konstnären är verksam också på litteraturens territorium, genom att skriva poesi, essäer och prosa. Det är inte av en slump att Maras konst, i synnerhet målningarna, präglas av en lyrisk atmosfär", har utställningens kurator Dorina Brândușa Landén skrivit  i katalogen "Skuggornas ljus", tillägnad Constanțiu Maras konstverk. Katalogen, som har 60 sidor, utformades av designern och arkitekten Dragoș Dordea, med Rumänska kulturinstitutets stöd, med anledning av denna retrospektiva utställning.

Född i Ineu i Arads län, Rumänien, ConstanțiuMara, 85 år, har under en karriär som sträcker sig över fyra decennier skapat konserveringsverk, såväl som monumental konst som fresker, mosaiker och blyinfattade fönster i Sverige, Rumänien och Italien. Mellan 1964 och 1979 var Constanţiu Mara assistent vid Nationella Konsthögskolan i Bukarest. 1972 fick han, genom ett stipendium från Rumänska Akademien, möjlighet att specialisera sig på mosaik och blyinfattade fönster i Frankrike och Italien. I sina målningar använder Mara ofta teman från teatervärlden. Detta var från första början en strategi för att ta avstånd från verkligheten och den konst som påtvingats av det totalitära systemet. På så sätt kunde verkligheten tolkas genom flera filter och konstnären lyckades lyfta fram det han ville. Genom den behärskning med vilken han använder de olika traditionella teknikerna, kombinerat med ett reflexivt och nyfiket förhållningssätt, lyckas Mara erbjuda oss, i sina målningar, både renässans och impressionism.

"Stämningsfulla målningar i ljusa färger och varmt ljus är karakteristiska för Constanțiu Mara. I hans målningar förekommer sällan dramatiska händelser. Tolkningarna av teman i hans konst är vanligtvis lyriska och fridfulla, vilket framkallar ett tillstånd av själfull balans hos betraktaren", fastslår utställningens kurator Dorina Brândușa Landén i katalogen "Skuggornas ljus".

Constanţiu Mara har bott i Sverige sedan 1980. Hans verk finns på museer, offentliga platser och privata samlingar i Rumänien, men också i olika städer i världen, som Lissabon, Paris, Sao Paulo, Mexiko City, London, Lima, Lausanne, Lampedusa, Bryssel, Stockholm, Haag, osv. Utställningen "Skuggornas ljus" är tillgänglig för allmänheten på Rumänska kulturinstitutet t.o.m. den 31 augusti 2023.