En kväll tillägnad Minnesdagen för Förintelsens offer på Rumänska kulturinstitutet i Stockholm

Rumänska kulturinstitutet 
Skeppsbron 20 Kl. 18.00
Fri entré! Förhandsanmälan till rkis@rkis.se

Den 26 januari kl. 18.00 arrangerar Rumänska ambassaden i Sverige och Rumänska kulturinstitutet i Stockholm ett evenemang i institutets lokaler på Skeppsbron 20 för att uppmärksamma Minnesdagen för Förintelsens offer i Sverige, i samband med Rumäniens övertagande av ordförandeskapet i IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance). Programmet innehåller bl.a. utdelningen av orden "Rumäniens Stjärna" till Hédi Fried, och visning av Oana Giurgius dokumentär Aliyah DaDa.

Kvällen inleds med en ceremoni där den nationella orden "Rumäniens Stjärna" av riddares grad tilldelas Hédi Fried, överlevande från lägren i Auschwitz och Bergen-Belsen. Utmärkelsen har förlänats av den rumänske presidenten Klaus Iohannis, som "ett tecken på djup respekt för de genomlevda lidandena i koncentrationslägret i Auschwitz-Birkenau under andra världskriget, och för sitt enastående bidrag till främjandet av tolerans och spridning av kunskap om Förintelsen". Orden kommer att överlämnas av Iulian Buga, Rumäniens ambassadör i Sverige, som även kommer att hålla ett tal vid tillställningen. Magnus Florin, Dramatens chefsdramaturg, kommer också att hålla ett hyllningstal till Hédi Fried.

Filmen Aliyah DaDa följer den judiska emigrationen från Rumänien till Palestina, och fångar relationen mellan den judiska och den rumänska befolkningen under de 130 år som gått sedan de första rumänska judarna begav sig av till Palestina. Genom att sätta dessa emigrationsvågor i en kontext visar regissören Rumäniens, och Östeuropas, sanna historia, men även den historiska bakgrunden till staten Israels grundande. Filmen är klippt i dadaistisk stil, en hyllning till några av initiativtagarna för rörelsen, Tristan Tzara och Marcel Janco, två rumäner som härstammade från judiska familjer. Filmen kommer att visas med engelsk text.

Hédi Fried föddes 1924 i Sighet (sedan 1964 Sighetu Marmației). Under andra världskriget deporterades hon, liksom majoriteten av befolkningen med hebreiskt ursprung i området.  Hon överlevde lägren i Auschwitz och Bergen-Belsen, och efter kriget fick hon på Röda korsets inbjudan skydd och uppehälle i Sverige. Hédi Fried har skrivit fyra böcker med självbiografiskt innehåll, varav tre har översatts till rumänska: Skärvor av ett liv. Vägen till och från Auschwitz, Ett tredje liv: från jordbävning i själen till meningsfull tillvaro, och Livets pendel. Fragment, erfarenheter, insikter, Lärarhandledning. År 1998 tilldelades hon medaljen Illis Quorum för framstående civila meriter av den svenska regeringen. Hon fick förlaget Natur & Kulturs Kulturpris 1998, och har utsetts till hedersdoktor vid Stockholms Universitet. 2015 tilldelades hon Raoul Wallenberg-priset. Trots sin höga ålder fortsätter Hédi Fried att aktivt delta i olika program för att vårda minnet av förintelsen, både i Sverige och internationellt.

International Alliance Holocaust Memorial (IHRA) är en mellanstatlig organisation som grundades 1998 på dåvarande svenska statsministern Göran Perssons initiativ. IHRAs mål är att uppmuntra verksamhet som främjar utbildning, hågkomst och forskning om Förintelsen i medlemsstaterna, liksom i andra berörda länder, samt för att säkerställa det politiska stöd som behövs för genomförandet av dessa aktiviteter.

Rumäniens Stjärna är Rumäniens högsta civila utmärkelse.