Drumul modei: dialog peste graniţe

Drumul modei: dialog peste graniţe (Fashion Road: Dialogue Across Borders) este un proiect intercluster EUNIC, derulat în perioada 2010–2012, care are drept scop promovarea dialogului intercultural şi a colaborării internaţionale prin intermediul modei, coordonat pe plan local de Institutul Cultural Român. Este un proiect organizat sub egida EUNIC (European Union National Institutes for Culture) de British Council, Centrul Ceh, Goethe-Institut, Institutul Cultural Danez şi Institutul Cultural Român, în parteneriat cu Armenian Fashion Council. Proiectul este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin programul „Cultura (2007-2013)".
Proiectul doreşte să surprindă maniera în care tinerii creatori de modă din Armenia, Cehia, Danemarca, Germania, Marea Britanie şi România includ motive şi elemente specifice identităţii naţionale în creaţiile lor vestimentare, vizând, totodată, şi stabilirea unor relaţii culturale între Armenia şi celelalte ţări implicate în proiect (membre ale Uniunii Europene).

La începutul lunii mai, la Erevan, în Armenia, au fost organizate primele întâlniri internaţionale, în cadrul cărora zece creatori de modă (cinci europeni şi cinci armeni) au avut prilejul să se cunoască şi să lucreze împreună, să participe la seminarii cu profesionişti din domeniu şi la rezidenţă de lucru în Armenia. La finalul acestor activități, fiecare designer armean a format o echipă cu un designer european, în vederea colaborării la crearea şi producerea a patru ţinute complete pentru colecţia generală a proiectului. Echipele de creaţie astfel constituite sunt următoarele: Aram Nikolyan (Armenia) – Andra Cliţan (România), Christine Avetisyan (Armenia) – Pavel Ivancic (Cehia), Lusine Kostanyan (Armenia) – Geannine Pollazzon (Marea Britanie), Gayane Soghomonyan (Armenia) – Melanie Freier (Germania), Ani Iskandaryan (Armenia) – Ida Gro Christiansen (Danemarca).

Cei zece designeri şi-au continuat lucrul împreună în vara lui 2011, în cadrul rezidenţelor din Europa, prilej cu care au fost conturate schiţele ce au devenit creaţii în sine până în noiembrie 2011. Colecţia realizată de creatorul de modă român şi cel armean a fost structurată în cadrul rezidenţei din România desfăşurată în intervalul 1-10 iulie 2011.
Colecţiile tuturor designerilor (reunind în total douăzeci de ţinute complete), incluzând elemente specifice patrimoniului cultural din Armenia şi din ţările europene, vor fi prezentate într-o expoziţie itinerantă organizată în Armenia, Cehia, Danemarca, Germania, Marea Britanie şi România în 2012.

Colecţia generală a proiectului va facilita o cât mai bună cunoaştere şi înţelegere a identităţii şi a valorilor culturale europene de către publicul armean, precum şi a istoriei şi patrimoniului cultural armean în rândul publicului european. Aceasta va servi, totodată, drept bază pentru dezbateri cu privire la importanţa schimburilor şi a cooperării transculturale, precum şi cu privire la maniera de includere creativă şi inovatoare a motivelor şi elementelor specifice identităţii naţionale în lucrări actuale de design vestimentar.

Creatorul de modă român participant la proiect, Andra Cliţan, a fost selectat în urma unui concurs lansat de Institutul Cultural Român în luna decembrie 2010.
Andra Cliţan este licenţiată în design vestimentar a Universităţii de Arte şi Design din Cluj-Napoca şi deţine o diplomă de masterat în design vestimentar la aceeaşi universitate. În prezent este doctorandă a Universităţii de Arte şi Design din Cluj-Napoca, având ca temă de cercetare costumul tradiţional de sărbătoare din Ţara Maramureşului. A beneficiat de burse de studiu în Franţa şi Marea Britanie. Originară din Maramureş, Andra Cliţan s-a familiarizat de la o vârstă fragedă cu arta şi costumul tradiţional, iar acest lucru este lesne de observat în lucrările sale de tânăr creator de modă. A valorificat cu originalitate şi creativitate stilistică vestimentaţia tradiţională în colecţii reprezentative, cum ar fi: „Back to Roots", „Mara Mi" sau „My Maramureş". A participat la numeroase evenimente de profil din ţară şi străinătate (Italia, Franţa, Germania). Pe lângă design vestimentar, este pasionată şi de sculptură, pictură, fotografie, confecţionarea bijuteriilor.Informaţii despre designerii armeni selectaţi se găsesc în documentele ataşate.

Calendarul proiectului:

decembrie 2010 – ianuarie 2011: Selecţia tinerilor designeri
Din fiecare ţară europeană participantă la proiect va fi selectat câte un tânăr creator de modă, iar din Armenia vor fi selectaţi cinci designeri.mai 2011: Seminar internaţional, master classes, rezidenţe în Armenia
La aceste activităţi vor participa tinerii designeri şi experţi în domeniul modei din ţările europene implicate în proiect şi din Armenia. Fiecare designer armean va face echipă cu un designer european. mai – iulie 2011: Rezidenţe în Europa
Fiecare echipă va avea o rezidenţă în ţara de provenienţă a partenerului european. august – octombrie 2011: Crearea şi producerea costumelor
Fiecare pereche va colabora la crearea şi producerea a patru ţinute complete (inclusiv accesorii) pentru colecţia generală a proiectului (cu un total de 20 de ţinute), incluzând în creaţiile lor elemente specifice patrimoniului cultural din Armenia şi din ţările europene.ianuarie – august 2012: Itinerarea expoziţiei
Colecţiile designerilor vor fi prezentate într-o expoziţie itinerantă organizată în Armenia şi în cele 5 ţări europene, în cadrul unor evenimente culturale de profil.


info