Dialogul dialectelor limbii române

În perioada 29 iunie-10 iulie 2012, se va desfășura la Buşteni cursul Dialogul dialectelor limbii române, un proiect organizat de Institutul Cultural Român, prin Direcţia Români din Afara Ţării, în parteneriat cu Societatea de Cultură Macedo-Română. Cursul va fi susţinut de prof. univ. dr. Nicolae Saramandu, Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, cercetător ştiinţific I la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ al Academiei Române, şi dr. Manuela Nevaci, cercetător ştiinţific II la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ al Academiei Române, membră a Societăţii Internaţionale de Dialectologie şi Geolingvistică.
Cursul include, alături de dialectul aromân, şi celelalte dialecte sud-dunărene: meglenoromân şi istroromân. Participă profesori, scriitori, publicişti, oameni de cultură din Albania, Bulgaria, Grecia, Republica Macedonia şi România. Cursurile şi seminariile vor fi completate cu două conferinţe susţinute de prof. univ. dr. Petar Atanasov de la Universitatea „Chiril şi Metodie“ din Skopje (Republica Macedonia) şi conf. dr. Doris Kyriazis de la Universitatea „Aristotel“ din Salonic (Grecia).

Aromânii, meglenoromânii şi istroromânii păstrează forme arhaice înrudite de civilizaţie, grai şi tradiţii, dovezi irefutabile ale existenţei legăturilor dintre românii nord-dunăreni şi cei sud-dunăreni. Profesorii invitaţi le vor prezenta cursanţilor informaţii din cele mai recente lucrări de specialitate.

Cursul asigură documentaţia ştiinţifică pentru combaterea opiniilor potrivit cărora cele trei dialecte fraterne ar fi limbi de sine stătătoare şi diferite de limba română. Suportul de curs semnat de Nicolae Saramandu şi Manuela Nevaci conţine un larg evantai de date de ordin lingvistic, etnografic, folcloric, demonstrând convingător că aromânii, meglenoromânii şi istroromânii fac parte integrantă din poporul român.