Cursuri pentru dascălii de limbă română din ţările vecine

Institutul Cultural Român, prin Direcţia Români din Afara Ţării, organizează la Olimp, în perioada 5-17 iulie 2007, Cursurile de perfecţionare pentru cadre didactice care predau în limba română în ţările din jurul României, ediţia a XVI-a.

Vor participa aproximativ 30 de cadre didactice care predau în limba română în şcoli din Bulgaria, Republica Moldova, Serbia şi Ucraina. Proiectul face parte din seria de manifestări care urmăresc menţinerea legăturilor culturale, ştiinţifice şi spirituale cu românii din afara graniţelor.

Programul cuprinde cursuri de metodică şi didactică susţinute de profesori universitari, membri ai Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu" (ANPRO) din Cluj-Napoca, prelegeri interdisciplinare şi seminarii susţinute de personalităţi culturale din România.

În cadrul atelierelor interactive participanţii vor avea prilejul să dezbată problemele specifice comunităţilor româneşti din afara graniţelor, cerinţele unui învăţământ performant, integrarea identitară în contextul globalizării. Vor avea loc, de asemenea, seri de film românesc şi vizite documentare. Participanţii vor primi seturi de manuale, cărţi, dicţionare şi publicaţii de specialitate.