Cursuri de perfecţionare pentru cadre didactice care predau în limba română în ţările din jurul României

Institutul Cultural Român, prin Direcţia Români din Afara Ţării, organizează la Olimp, în perioada 15 – 26 iulie 2008, Cursurile de perfecţionare pentru cadre didactice care predau în limba română în ţările din jurul României, ediţia a XVII-a.

Vor participa aproximativ 30 de cadre didactice care predau în limba română în şcoli din Bulgaria, Republica Moldova, Serbia şi Ucraina. Proiectul face parte din seria de manifestări care urmăresc menţinerea legăturilor culturale, ştiinţifice şi spirituale cu românii din afara graniţelor.

Programul manifestării cuprinde cursuri de metodică şi didactică susţinute de profesori universitari, membri ai Asociaţiei Naţionale a Profesorilor de Limba şi Literatura Română „Ioana Em. Petrescu" (ANPRO) din Cluj-Napoca, seminarii şi prelegeri interdisciplinare susţinute de personalităţi ale vieţii culturale româneşti.

În cadrul atelierelor interactive participanţii vor avea prilejul să dezbată problemele specifice comunităţilor româneşti din afara graniţelor, cerinţele unui învăţământ performant, integrarea identitară în condiţiile rezultate din strategiile comunitare europene. De asemenea, vor fi organiyate seri de film românesc şi vizite documentare. Participanţii vor fi primi seturi de manuale, cărţi, dicţionare şi publicaţii de specialitate.