Cursuri de Limbă Română pentru Străini / ROMÂNIA PE SCURT

Romanian Language Classes for Foreigners
ROMANIA IN A NUTSHELL

If you want to study Romanian for your business, for your job or for fun, the language courses given by the Romanian Cultural Institute are the right choice!

Modules:
Courses for beginners, intermediate and advanced learners. The study groups comprise 8-10 students.
Bonus
: Conferences on Romanian culture and civilization given in English by public and cultural personalities.
Duration
: 2 months (May 6th – June 26th 2008) – 36 study hours (Tuesdays and Thursdays, from 6.30 PM to 8.30 PM)
Application deadline
: May 2nd 2008 
Location
: "Alexandru Vlahuţă" Secondary School, Str. Şcoala Floreasca nr. 5 (Calea Dorobanţi area) . (Important: Classes take place only at the school's headquarters).
Instructors
: Ilinca Tapuru graduated the Faculty of Foreign Languages and Literatures, specialization Russian Language and Literature - Romanian Language and Literature. She graduated the Master on Russian Cultural Studies and Business Communication and the second Master "Culture and Mentality in the European Integration of Romanians". Ilinca Tapuru works to the Department for Student's Services from the University of Bucharest and to Center Eudoxiu Hurmuzachi for the Romanians from everywhere. She has experience in teaching Romanian Language for Foreigners.
Gabriela Stoica
graduated the Faculty of Letters, University of Bucharest, Romanian-Latin section. She is assistant at the Faculty of Letters, University of Bucharest, the Department of Romanian Language (for foreigners), research assistant at the Linguistic Institute of the Romanian Academy "Iorgu Iordan", the department of Lexicology and Lexicography and Ph.D. student in Letters (History of the Romanian Language).
Ioana-Cristina Parvu
is Ph.D. assistant at the Faculty of Letters, University of Bucharest, The Department of Romanian Language for Foreigners. She graduated the Faculty of Letters (2000), University of Bucharest, the Master on Linguistic and Communication at the Faculty of Letters (2001), University of Bucharest, with the dissertation "Functions of the meta-communication in talk-show", coordinated by the University Professor Liliana Ionescu-Ruxandoiu, who has collaborated with to the publication of the book "The verbal interaction in the Contemporary Romanian Language. (Selected) corpus. Typology draft (2002)", Publishing house of the University of Bucharest.
Ana Borca
holds a PhD in Romanian literature form the University of Bucharest, Faculty of Letters. Intially raised and educated in the historical Maramures (a region that belongs nowadays to Ukraine), Ana is a specialist in teaching Romanian without using any other language, by emerging the students in a „lingusitic bath".
Minimal costs! (700 RON per module)
The fee is payable either in cash, at the headquarters of the Romanian Cultural Institute, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod fiscal 15726657, or to the bank account no. RO38TREZ7005009XXX000250, opened with DTCPMB.
Project coordinators
: Mona Moldoveanu Pologea (mona@icr.ro)
Oana-Valentina Suciu (oana.suciu@icr.ro)


Cursuri de Limbă Română pentru Străini
ROMÂNIA PE SCURT

Dacă doriţi să învăţaţi limba română pentru afacerea sau slujba dumneavoastră, ori din plăcere, cursurile de limba română oferite de Institutul Cultural Român sunt exact ceea ce vă trebuie!

Module
: Cursuri pentru toate nivelurile, de la începători la avansaţi. Grupele sunt formate din 8-10 cursanţi.
Bonus
: Conferinţe în limba engleză despre cultura şi civilizaţia românească susţinute de personalităţi ale vieţii publice şi culturale.

Durata
: 2 luni (6 mai – 26 iunie 2008), 36 de ore de curs (în zilele de marţi şi joi, cu începere de la ora 6.30 PM până la 8.30 PM) 
Data limită de înscriere
: 2 mai 2008 Locaţia: Liceul „Alexandru Vlahuţă", Str. Şcoala Floreasca nr. 5 (zona Calea Dorobanţi). (Important: Cursurile se desfăşoară numai la sediul liceului).
Instructori
: cadre universitare din Universitatea din Bucureşti Ilinca Tăpuru - a absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Limba şi Literatura Rusă-Limba şi Literatura Română. A urmat cursurile de master Studii Culturale Ruse şi Comunicare în Afaceri şi al doilea master Cultură şi mentalitate în integrarea europeană a românilor. Lucrează la Departamentul Servicii pentru Studenţi din cadrul Universităţii din Bucureşti si la Centrul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Romanii de Pretutindeni. Are experienta în predarea limbii române pentru străini.
Gabriela Stoica
- absolventă a Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti, secţia Română - Latină. Preparator universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, catedra de limba română (pentru studenţi străini); asistent de cercetare în cadrul Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan - Al. Rosetti al Academiei Române, sectorul de Lexicologie şi Lexicografie; doctorand în filologie (specializarea istoria limbii române).
Ioana-Cristina Pârvu
- asistent drd. la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti – Catedra de Limba Română (Limba română pentru studenţii străini). Licenţiată a Facultăţii de Litere (2000), Universitatea din Bucureşti. Absolventă a Masteratului Lingvistică şi comunicare (2001) din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti, cu disertaţia: Funcţii ale metacomunicării în talk show, coordonată de prof. univ. dr. Liliana Ionescu Ruxăndoiu, cu care a colaborat la apariţia volumului Interacţiunea verbală în limba română actuală. Corpus (selectiv). Schiţă de tipologie (2002), Editura Universităţii din Bucureşti.

Ana Borca
– licenţiată în litere şi Doctor în literatura română, cu o teză susţinută la Universitatea Bucureşti. După ce a urmat primii ani de şcoală în zona natală, în Maramureşul istoric (regiune aflată la ora actuală pe teritoriul Ucrainei), Ana a venit în România, unde s-a specializat în predarea limbii române fără a folosi altă limbă, cu alte cuvinte prin „scufundarea într-o baie lingvistică" a studenţilor.
Costuri minime! (700 RON/modul) 
Taxa de curs poate fi achitată direct la casieria Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod fiscal 15726657, sau în contul bancar al ICR, RO38TREZ7005009XXX000250, deschis la DTCPMB.
Coordonatori proiect
: Mona Moldoveanu Pologea (mona@icr.ro)
Oana-Valentina Suciu (oana.suciu@icr.ro)Program sprijinit de Vivid Magazine
(www.vivid.ro)