Cursuri de limbă română pentru străini / ROMÂNIA PE SCURT

Romanian Language Classes for Foreigners
ROMANIA IN A NUTSHELL

If you want to study Romanian for your business, for your job or for fun, the language courses given by the Romanian Cultural Institute are the right choice!

Modules
: Courses for beginners, intermediate and advanced learners. The study groups comprise 8-10 students. Duration: 2 months (September 22nd – November 25th 2008) – 36 study hours (Tuesdays and Thursdays, from 6.30 PM to 8.30 PM) Application deadline: September 15th 2008 Applications must be submitted to the e-mail address relatii.interne@icr.ro (attn. Ms. Silvia Varbedian), with a cc at: mona@icr.ro and oana.suciu@icr.ro or as a hard-copy, at the headquarters of the Institute.

Location
: "Alexandru Vlahuţă" Secondary School, Str. Şcoala Floreasca nr. 5 (Calea Dorobanţi area).
Minimal costs! (800 RON per module)
The fee is payable either in cash, at the headquarters of the Romanian Cultural Institute, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod fiscal 15726657, or to the bank account no. RO38TREZ7005009XXX000250, opened with DTCPMB.
In order to have the guarantee of a place in one of the groups, the fee has to be paid in advance, before the begininng of the course.

If a student wishes to withdraw from the course, due to altered circumstances, the following rules will be applied:
• If you inform the ICR team in writing, before the term starts, we will be able to refund you the full course fee, minus an administrative charge of 10%.
• If you inform the ICR team in writing, during the first 3 weeks of the term, you will get a credit of the fee paid less the cost of lessons attended and a 25% administration fee.
• Credits and refunds are not permitted after the end of the third week of the term.

Instructors
from the University of Bucharest
Ilinca Tapuru
graduated the Faculty of Foreign Languages and Literatures, specialization Russian Language and Literature - Romanian Language and Literature. She graduated the Master on Russian Cultural Studies and Business Communication and the second Master "Culture and Mentality in the European Integration of Romanians". Ilinca Tapuru works to the Department for Student's Services from the University of Bucharest and to Center Eudoxiu Hurmuzachi for the Romanians from everywhere. She has experience in teaching Romanian Language for Foreigners.
Gabriela Stoica
graduated the Faculty of Letters, University of Bucharest, Romanian-Latin section. She is assistant at the Faculty of Letters, University of Bucharest, the Department of Romanian Language (for foreigners), research assistant at the Linguistic Institute of the Romanian Academy "Iorgu Iordan", the department of Lexicology and Lexicography and Ph.D. student in Letters (History of the Romanian Language).
Ioana-Cristina Parvu
is Ph.D. assistant at the Faculty of Letters, University of Bucharest, The Department of Romanian Language for Foreigners. She graduated the Faculty of Letters (2000), University of Bucharest, the Master on Linguistic and Communication at the Faculty of Letters (2001), University of Bucharest, with the dissertation "Functions of the meta-communication in talk-show", coordinated by the University Professor Liliana Ionescu-Ruxandoiu, who has collaborated with to the publication of the book "The verbal interaction in the Contemporary Romanian Language. (Selected) corpus. Typology draft (2002)", Publishing house of the University of Bucharest.
Ana Borca
holds a PhD in Romanian literature form the University of Bucharest, Faculty of Letters. Intially raised and educated in the historical Maramures (a region that belongs nowadays to Ukraine), Ana is a specialist in teaching Romanian without using any other language, by emerging the students in a „lingusitic bath".
Simona Irimescu
– She graduated the Faculty of Letters, University of Bucharest, Romanian-French section (2004) and the Master on Cultural Anthropology, the Faculty of Letters, University of Bucharest (2005). She is a Ph.D. Student at the Institute of Literary Theory George Călinescu of the Romanian Academy. She taught Romanian Language for foreigners at the Eudoxiu Hurmuzachi Center of the Romanian Ministry of Foreign Affairs and at the Courses of Romanian Language, Culture and Civilization organized by the Romanian Cultural Institute in Baia Mare (2006 and 2007) and Braşov (2008). She teaches French in a high school from Câmpina and she collaborates with the Center of Cultural Anthropology, from the University of Bucharest.

Ioana (Constandiş) Vasiloiu
– She graduated the Faculty of Letters, University of Bucharest, Romanian-French section (2003), the Master on Modern Literature (2003) and the Master on Cultural Anthropology at the same faculty (2004). Ioana holds a Ph.D. in Romanian literature at the University of Bucharest, Faculty of Letters. She taught Romanian Language for foreigners at the Eudoxiu Hurmuzachi Center of the Romanian Ministry of Foreign Affairs and Romanian Literature at the Faculty of Letters, University of Bucharest. She also collaborates with the Center of Cultural Anthropology, from the University of Bucharest.

Cursuri de limbă română pentru străini
ROMÂNIA PE SCURT

Dacă doriţi să învăţaţi limba română pentru afacerea sau slujba dumneavoastră, ori din plăcere, cursurile de limba română oferite de Institutul Cultural Român sunt exact ceea ce vă trebuie!

Module
: Cursuri pentru toate nivelurile, de la începători la avansaţi. Grupele sunt formate din 8-10 cursanţi. Durata: 2 luni (22 septembrie – 25 noiembrie 2008), 36 de ore de curs (în zilele de marţi şi joi, cu începere de la ora 6.30 PM până la 8.30 PM) Data limită de înscriere: 15 septembrie 2008 Formularele de înscriere trebuie trimise la adresa de e-mail relatii.interne@icr.ro (attn. Dra. Silvia Varbedian) şi în copie la adresele mona@icr.ro şi oana.suciu@icr.ro sau depuse în format hârtie la sediul Institutului.

Costuri minime! (800 RON/modul) Taxa de curs poate fi achitată direct la casieria Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod fiscal 15726657, sau în contul bancar al ICR, RO38TREZ7005009XXX000250, deschis la DTCPMB.

Pentru a vi se garanta un loc in cadrul unei grupe trebuie să platiţi integral taxa de curs, înainte de începerea acestuia. 

Dacă un cursant doreşte să se retragă de la curs din diferite motive, se aplică următoarele reguli:
• Dacă anunţaţi echipa ICR, în scris, înainte de începerea cursului, vă vom restitui suma plătită, mai puţin o taxă de prelucrare de 10%.
• Dacă anunţaţi echipa ICR, în scris, în primele 3 săptămâni ale cursului, veţi primi o nota de credit pentru suma plătită minus contravaloarea orelor parcurse şi 25% taxa administrativă.
• Începând cu a patra săptămână nu se mai acceptă cereri de retragere.

Locaţia
: Liceul „Alexandru Vlahuţă", Str. Şcoala Floreasca nr. 5 (zona Calea Dorobanţi).
Instructori
: cadre universitare din Universitatea din Bucureşti 
Ilinca Tăpuru
- a absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Limba şi Literatura Rusă-Limba şi Literatura Română. A urmat cursurile de master Studii Culturale Ruse şi Comunicare în Afaceri şi al doilea master Cultură şi mentalitate în integrarea europeană a românilor. Lucrează la Departamentul Servicii pentru Studenţi din cadrul Universităţii din Bucureşti si la Centrul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Romanii de Pretutindeni. Are experienta în predarea limbii române pentru străini.
Gabriela Stoica
- absolventă a Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti, secţia Română - Latină. Preparator universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, catedra de limba română (pentru studenţi străini); asistent de cercetare în cadrul Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan - Al. Rosetti al Academiei Române, sectorul de Lexicologie şi Lexicografie; doctorand în filologie (specializarea istoria limbii române).
Ioana-Cristina Pârvu
- asistent drd. la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti – Catedra de Limba Română (Limba română pentru studenţii străini). Licenţiată a Facultăţii de Litere (2000), Universitatea din Bucureşti. Absolventă a Masteratului Lingvistică şi comunicare (2001) din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti, cu disertaţia: Funcţii ale metacomunicării în talk show, coordonată de prof. univ. dr. Liliana Ionescu Ruxăndoiu, cu care a colaborat la apariţia volumului Interacţiunea verbală în limba română actuală. Corpus (selectiv). Schiţă de tipologie (2002), Editura Universităţii din Bucureşti.

Ana Borca
– licenţiată în litere şi Doctor în literatura română, cu o teză susţinută la Universitatea Bucureşti. După ce a urmat primii ani de şcoală în zona natală, în Maramureşul istoric (regiune aflată la ora actuală pe teritoriul Ucrainei), Ana a venit în România, unde s-a specializat în predarea limbii române fără a folosi altă limbă, cu alte cuvinte prin „scufundarea într-o baie lingvistică" a studenţilor.
Simona Irimescu
- licenţiată a Facultăţii de Litere (2004), specializarea Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Franceză şi absolventă a Masteratului de Antropologie Cultturală a Facultăţii de Litere (2005), este doctorand al Instititului de Teorie Literară George Călinescu al Academiei Române, domeniul antropologie culturală. Predă limba română pentru străini de 3 ani de zile la Centrul Eudoxiu Hurmuzachi al Ministerului Afacerilor Externe şi la cursurile organizate de ICR la Buucreşti. A predat limba română pentru străini la Cursurile de limbă, cultură şi civilizaţie românească organizate de ICR la Baia Mare în anii 2006 şi 2007 şi la Braşov în anul 2008. Predă limba franceză la liceul teoretic din Câmpina şi este colaborator al Centrului de Antropologie Culturală al Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti.
Ioana (Constandiş) Vasiloiu
- licenţiată a Facultăţii de Litere (2002), specializarea Limba şi Literatura Română – Limba şi Literatura Franceză, absolventă a Masteratului Literatură Modernă (2003) şi a masteratului Antropologie Culturală (2004) este doctor în filologie, domeniul literatura română. Predă limba română pentru străini de 5 ani de zile la Centrul Eudoxiu Hurmuzachi al Ministerului Afacerilor Externe. Este asistent colaborator al Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti şi colaborator al Centrului de Antropologie Culturală al Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti.