Cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească, 2012