CONCURS / Bienala de Artă de la Veneţia

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român lansează Concursul pentru selectarea proiectului/elor care va/vor reprezenta România la cea de-a 54-a ediţie a Bienalei de Artă de la Veneţia, din 2011.
În anul 2011, proiectul/-ele care va/vor reprezenta România la Bienala de Artă de la Veneţia, la categoria Partecipazioni Nazionali, se va/vor realiza în două spaţii expoziţionale astfel: Pavilionul României din Giardini di Castello şi Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.

Curatorul general al celei de-a 54-a ediţie a Bienalei de Artă de la Veneţia este doamna Bice Curiger, care va alege tema prezentei ediţii a Bienalei (pentru detalii suplimentare accesaţi http://www.labiennale.org/it/arte/index.html ). Instituţiile româneşti organizatoare ale concursului vor mediatiza tema aleasă prin diferite mijloace.


I. Condiţiile de participare la Concursul pentru selectarea proiectului/elor ce va/vor reprezenta România la cea de-a 54 ediţie a Bienalei de Artă de la Veneţia

1. Concursul pentru selectarea proiectului/elor care va/vor reprezenta România la Bienala de Artă de la Veneţia - 2011 este un Concurs public de creaţie, deschis participării autorilor individuali sau reuniţi în asociaţii/organizaţii neguvernamentale de profil.
2. Participanţii pot depune documentaţii atât pentru Pavilionul României din Giardini di Castello, cât şi pentru Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia.
3. Nu pot participa la Concurs, direct sau indirect, persoanele care au participat la organizarea sa, la elaborarea regulamentului, membrii Juriului, membrii familiilor sau asociaţii profesionali ai acestora. Membrii juriului nu pot primi misiuni profesionale legate de elaborarea proiectelor ce privesc Concursul.
4. Prin participarea la Concurs, se presupune că persoana/-le fizică/-e sau juridică/-e care propun un proiect îşi asumă statutul de autor, în sensul Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, cu posibilitatea ca, în situaţia în care proiectul propus va fi selectat, să stabilească împreună cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (pentru proiectul care va fi expus în Pavilionul României din Giardini di Castello), respectiv Institutul Cultural Român (pentru proiectul care va fi expus în Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia) condiţiile de realizare a acestuia.


II. Desfăşurarea Concursului, modalităţi de înscriere şi examinare, contestaţii
1. Înscrierea la Concurs se va realiza fără taxă, prin depunerea documentaţiei/iilor la sediul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din Şos. Kiseleff nr. 30, sector 1, Bucureşti sau prin transmiterea acesteia/acestora prin poştă la aceeaşi adresă. Documentaţiile transmise prin e-mail sau fax, cele incomplete sau care nu respectă cerinţele impuse de organizatori nu vor fi luate în considerare. De asemenea, documentaţiile care vor ajunge la sediul Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional la o dată ulterioară datei de 3 decembrie, ora 14.00, indiferent de modalitatea de transmitere a acestora, nu vor fi luate în considerare.

2. Participanţii vor depune o documentaţie care trebuie să cuprindă:
• Formularul de înscriere (Anexa A) în care se va specifica cărui spaţiu expoziţional se adresează proiectul (Pavilionul României din Giardini di Castello, Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia sau ambele);
• Conceptul proiectului propus: prezentare scrisă (max 3 pag A4);
• Planşe (format A3) care să cuprindă prezentarea proiectului/elor (la scara stabilită de autor/i), cu : perspective, vederi, schiţe, planuri, secţiuni, detalii etc., însoţite de piese scrise şi desenate dezvoltând, ilustrând sau detaliind conceptul şi motivaţia propunerii;
• Simulări 3D sau/şi machetă care să detalieze conceptul proiectului/elor (opţional);
• Curriculum Vitae al autorului/ilor şi al curatorului/ilor;
• Descrierea tehnică a proiectului: deviz estimativ; modalităţi de implementare;
• Portofoliu cu prezentarea proiectelor sau lucrărilor realizate anterior;
• Prezentarea partenerilor implicaţi în proiect (dacă este cazul);
• Alte materiale suplimentare (opţional) considerate necesare în detalierea proiectului/elor.

*Formatele acceptate pentru documentele depuse şi în format electronic sunt: .doc, .pdf, .jpg, .avi, .mp3. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea vizionării documentelor transmise în alt format.

3. Din motive legate de protecţia dreptului de autor, proiectele participante la Concurs pot fi expuse public în urma finalizării procedurii de jurizare, numai cu acordul autorilor. Astfel, vor fi expuse doar acele proiecte ale căror autori solicită în mod expres publicarea acestora.
4. Lucrările Comisiei sunt secrete pe tot parcursul desfăşurării procedurii de selectare, niciun rezultat parţial nefiind accesibil terţilor.

5. Comisia va fi formată din 7 membri astfel:
- 1 comisar – numit de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional;
- 1 vicecomisar – numit de Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român;
- curatorul unei ediţii anterioare;
- 2 specialişti internaţionali – numiţi de Institutul Cultural Român;
- 2 specialişti români – numiţi de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.

IMPORTANT! Documentaţiile scrise ale proiectelor vor fi alcătuite în limba română şi în limba engleză. (actualizare 22 octombrie 2010)
III. Criterii de selecţie
Juriul Concursului pentru selectarea proiectului/elor care va/vor reprezenta România la Bienala de Artă de la Veneţia – 2011 va analiza documentaţiile înscrise la Concurs şi va desemna câştigătorul/rii având în vedere următoarele criterii:

• conceptul inovator şi sustenabilitatea proiectului în contextul artei contemporane internaţionale în general şi al Bienalei în special;
• capacitatea prezumtivă a echipei proiectului de a materializa un proiect de o asemenea anvergură; măsura în care proiectul dă dovadă de o construcţie fundamentată şi logică;
• fezabilitatea proiectului - posibilitatea de realizare practică şi încadrarea în bugetul estimat; raportul între costurile estimate şi rezultatele aşteptate; relevanţa/oportunitatea costurilor propuse pentru implementarea proiectului;
• strategia de promovare a proiectului în cadrul Bienalei şi în afara acesteia;
Comisarul, numit de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, şi vice-comisarul, numit de Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român, vor acorda punctaje doar pentru fezabilitatea proiectelor.
La finalul procedurilor de selectare, vor fi publicate, pe paginile de internet ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional (www.cultura.ro), Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro) şi Institutului Cultural Român (www.icr.ro) lista proiectelor înscrise în Concurs, punctajele obţinute şi proiectul/ele declarat/-e câştigător/oare, cu motivarea alegerii acestuia/-ora.
Contestaţiile se vor depune la sediul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din Şos. Kiseleff nr. 30, sector 1, Bucureşti, în termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării publice a rezultatului. Acestea vor fi analizate şi soluţionate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor, de către o comisie numită prin Ordin al Ministrului Culturii şi Patrimoniului Naţional, numai în ceea ce priveşte nerespectarea regulilor procedurale prevăzute în prezentul Regulament.


IV. Responsabilităţile câştigătorilor
• realizarea proiectului expoziţional;
• realizarea materialelor de prezentare a expoziţiei pentru catalogul general al Bienalei şi transmiterea acestora în timp util organizatorilor italieni;
• realizarea materialelor promoţionale, prin consultare cu părţile implicate în organizarea evenimentului; materialele vor fi comune pentru ambele expoziţii (din Pavilionul României din Giardini di Castello şi din Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia;
• prezentarea adecvată a proiectului/-elor în cadrul conceptului catalogului comun;
• promovarea evenimentului în presa românească şi internaţională, cu sprijinul părţilor implicate în organizarea evenimentului;
• realizarea rapoartelor necesare către Comisia Bienalei, inclusiv ulterior închiderii Bienalei;
• respectarea condiţiilor contractului pe care îl vor încheia cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (pentru expoziţia din Pavilionul României din Giardini di Castello), respectiv cu Institutul Cultural Român (pentru expoziţia din Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia) pentru transpunerea în realitate a conceptului expoziţional;
• predarea, până pe 1 aprilie 2011, către Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, a machetei finale pentru catalog, urmând să primească bunul de tipar până pe 15 aprilie 2011;
• respectarea normelor cu privire la elaborarea catalogului care vor fi comunicate de către comisar şi vice-comisar, precum şi a regulilor de redactare a publicaţiei ştiinţifice Quaderni della Casa Romena di Venezia;
• realizarea rapoartelor intermediare şi finale către finanţator;
• reprezentarea ţării în cadrul evenimentelor organizate în cadrul Bienalei;
• întocmirea dosarului de presă al expoziţiei;
• asigurarea, din suma încasată potrivit contractului încheiat cu finanţatorul, a plăţii tuturor cheltuielilor generate de realizarea proiectului, inclusiv cele de neutralizare a spaţiului expoziţional.


V. Bugetul proiectului
(1) Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional va asigura finanţarea expoziţiei din Pavilionul Naţional din Giardini di Castello. Se va lua ca reper suma de 600.000 lei alocată în anul 2009 proiectului ce a reprezentat ţara noastră la cea de-a 53-a ediţie a Bienalei de Artă de la Veneţia, cu menţiunea că această suma poate fi diminuată sau majorată în funcţie de bugetul alocat Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional pentru anul 2011.
(2) Institutul Cultural Român va asigura finanţarea expoziţiei din Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, în sumă maximă de 140.000 lei.
(3) Institutul Cultural Român (prin Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia) va asigura, din bugetul propriu, finanţarea tipăririi catalogului participării României la cea de-a 54-a ediţie a Bienalei de Artă de la Veneţia, sub forma unui număr special al publicaţiei Quaderni della Casa Romena di Venezia.
(4) Echipa/-ele câştigătoare este/sunt responsabilă/e de cooptarea cofinanţărilor, în condiţiile în care bugetul proiectului depăşeşte sumele alocate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional (pentru expoziţia din Pavilionul Naţional din Giardini di Castello) şi Institutul Cultural Român (pentru expoziţia din Noua Galerie a Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia).
(5) În realizarea devizului proiectului se vor lua în considerare următoarele cheltuieli obligatorii:
• realizarea proiectului expoziţional;
• organizarea expoziţiei şi a vernisajului;
• transportul expoziţiei (dus-întors), instalarea şi demontarea acesteia, inclusiv operaţiunile de neutralizare a spaţiului expoziţional la închiderea expoziţiei;
• modificări ale spaţiului expoziţional (dacă este cazul), dar care să nu afecteze integritatea acestuia;
• echipamente multimedia (dacă este cazul);
• instalaţii exterioare (dacă este cazul);
• design grafic, realizare, tipărire şi diseminare materiale promoţionale (invitaţii, broşuri, CD/DVD-uri ş.a.);
• realizarea conţinutului catalogului (design grafic, text, imagini etc.) în limba/limbile stabilite de comun acord cu părţile implicate şi plata eventualelor drepturi de autor care decurg din realizarea acestuia;
• remunerarea curatorului şi echipei proiectului;
• traducerea catalogului şi a celorlalte materiale promoţionale;
• comunicare şi PR;
• consultanţă tehnică;
• cazarea membrilor echipei (din care o parte pot fi cazaţi, numai în limita locurilor disponibile, în spaţiile Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia);
• transportul membrilor echipei;
• transportul (dus-întors) şi remunerarea custozilor;
• cazarea custozilor (aceasta poate fi asigurată, numai în limita locurilor disponibile, în spaţiile Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia);
• fotografierea expoziţiei.

(5) În elaborarea bugetului expoziţiei din Pavilionul Naţional din Giardini di Castello se vor lua în considerare şi cheltuielile prevăzute în Anexa B (listă de costuri estimative a fi luate în considerare la realizarea bugetului proiectului care se va realiza în Pavilionul României din Giardini di Castello, Veneţia, parte integrantă a prezentului Regulament.


VI. Calendarul Concursului pentru selectarea proiectului/elor care vor reprezenta România la cea de-a 54-a ediţie a Bienalei de Artă de la Veneţia, 2011:
Termene limită

• Întrebări cu privire la Regulamentul Concursului (cmfpac.mccpn@gmail.com; sandrodamian@gmail.com): 30 septembrie 2010.
• Depunerea documentaţiilor: 29 noiembrie – 2 decembrie 2010 între orele 9.00 -17.00, 3 decembrie 2010 între orele 9.00-14.00.
• Jurizarea: 6-8 decembrie 2010.
• Anunţarea publică a proiectelor câştigătoare (www.cultura.ro, www.mae.ro, www.icr.ro): 10 decembrie 2010.
• Depunerea contestaţiilor: 13-15 decembrie 2010.
• Soluţionarea contestaţiilor: 16-21 decembrie 2010.

IMPORTANT! Documentaţiile scrise ale proiectelor vor fi alcătuite în limba română şi în limba engleză. (actualizare 22 octombrie 2010)
Detalii despre tema celei de-a 54-a ediţii a Bienalei de Artă de la Veneţia: www.icr.ro/illuminations

plan galerie IRCCU formular de înscriere - Anexa A listă costuri estimative - Anexa B