Simpozion germano-român de muzicologie în Germania

La Oldenburg (Germania) s-a defăşurat recent cel de al 3-lea Simpozion germano-român de muzicologie din seria „Zwischen Zeiten/Shifting Times"cu tema SIGISMUND TODUŢĂ ŞI ŞCOALA COMPONISTICĂ de LA CLUJ, coordonat de Prof. Univ. Dr. Violeta Dinescu (asistată de Joerg Siepermann) în organizarea Institutului pentru muzică al Universităţii „Carl von Ossietsky" din Oldenburg, sub egida "Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa" (Institutul federal pentru cultura şi istoria germanilor din Europa de est) şi în strânsă colaborare cu Institutul Cultural Român « Titu Maiorescu » Berlin. Timp de 3 zile (24-26 octombrie 2008), 15 compozitori şi muzicologi români şi germani au adus contribuţii semnificative la plasarea în context larg european a şcolii componistice clujene şi a creaţiei lui Sigismund Toduţă, adevărat « compozitor al sintezelor », mentor al acestei şcoli. Au prezentat comunicări câţiva din cei mai cunoscuţi elevi ai maestrului- compozitorii Hans-Peter Türk, Cornel Ţăranu, Dan Voiculescu, precum şi muzicologii clujeni Ferenc Laszlo-Herbert, Alexandra Făgărăşan, Tatiana Oltean, Elena Maria Şorban, Iulia Anda Mare; Mihai Cosma (directorul Editurii Muzicale) şi Laura Manolache (directoarea Muzeului Enescu)-din Bucureşti; muzicologii germani Ana von Bülow (Frankfurt), Corneliu Dan Georgescu (Berlin), Michael Heinemann (Dresda), Martin Kowalewski (Oldenburg), Eva-Maria Houben (Dortmund). Un "Portret componistic Sigismund Toduţă –Cornel Ţăranu"- cu o selecţie de lucrări instrumentale strălucit interpretate de oboistul Aurel Marc şi baritonul Cozmin Sine (acompaniaţi la pian de Codruţa Ghenceanu) a precedat simpozionul. Din inţiativa compozitoarei române Violeta Dinescu, profesor la Institutul pentru muzică al Universităţii din Oldenburg, oraşul din nord-vestul Germaniei a devenit, de câţiva ani încoace, un adevărat centru de cercetări şi arhivare a muzicii româneşti. Colocviul şi simpozioanele anuale consacrate unor teme româneşti (ediţia 2006 - consacrată lui George Enescu, cea din 2007 – lui Pascal Bentoiu şi Ştefan Niculescu), precum şi Arhiva pentru muzică est-europeană (coordonată de Karl-Ernst Went), care cuprinde o impresionantă colecţie de monografii, partituri şi înregistrări de muzică românească- sunt doar câteva din argumentele care justifică afirmaţia de mai sus. Institutul Cultural Român "Titu Maiorescu" s-a asociat încă de acum trei ani acestor iniţiative, devenind un partener tradiţional al simpozioanelor de muzicologie de la Oldenburg şi propunându-şi să suţină sistematic îmbogăţirea cu material românesc a arhivei. Facem, şi pe această cale, un apel către instituţiile româneşti de profil (interesate şi de un eventual parteneriat), precum şi către compozitorii români interesaţi să doneze Arhivei pentru muzică est-europeană din Oldenburg partituri şi înregistrări pe diverse suporturi. Director, ADRIANA POPESCU Institutul Cultural Roman "Titu Maiorescu"