RAPORT DE ACTIVITATE 2019

Institutul Cultural Român prezintă în raportul atașat activitatea din țară și din străinătate desfășurată în anul 2019.


RAPORT DE ACTIVITATE 2019