ICR Chișinău sprijină proiectul „Ziua culturii naționale în România și Republica Moldova: duplex de politici culturale”

ICR Chișinău va sprijini, prin promovarea pe rețelele de socializare proprii, desfășurarea a două conferințe, ce vor fi organizate pe data de 23 ianuarie și, respectiv, 30 ianuarie 2023, în contextul Zilei Culturii Naționale.      

Conferința „Priorități în domeniul culturii și educației din România și Republica Moldova”urmărește prioritățile din domeniul cultural, strategiile sectoriale naționale și locale din domeniul culturii, educației, digitalizării și dezvoltării durabile și legislația specifică. Conferința se va difuza pe 23 ianuarie 2023, la ora 14.00.

Conferința „Cultura și educația în contextul integrării europene a Republicii Moldova”

În ceea ce privește procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, aceasta necesită adoptarea și implementarea a numeroase reforme în diverse sectoare, inclusiv creative și culturale. În iunie 2022, Republica Moldova a primit oficial statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, astfel primind aquis-ul comunitar cu cele 35 de capitole care trebuie îndeplinite, dintre care capitolul 7 este dedicat drepturilor de autor și capitolul 26, pentru Educație și Cultură. Domeniul culturii este reglementat între Republica Moldova și România de Protocolul de cooperare între Ministerul Culturii (și Identității Naționale) din România și Ministerul (Educației,) Culturii (și Cercetării) al Republicii Moldova, semnat în noiembrie 2018. Conferința se va difuza pe 30 ianuarie 2023, la ora 14.00.

Ziua Culturii Naționale, aceeași pentru ambele țări, este un motiv simbolic foarte puternic pentru un proiect de „twinning” dar și pentru un subiect dedicat funcționării ecosistemului cultural și social, nu doar activităților artistice ale acestui sector larg.