Cursuri de Limbă Română pentru Străini / ROMÂNIA PE SCURT

Romanian Language Classes for Foreigners
ROMANIA IN A NUTSHELL

If you want to study Romanian for your business, for your job or for fun, the language courses given by the Romanian Cultural Institute are the right choice!

Courses for all levels, from beginners to advanced learners.

NEW! Conferences on Romanian culture and civilization given in English by public and cultural personalities.
Conferences:
Bucharest – Presentation, History of Romanian Language, Romanian Literature, Theatre, Cinema, Fine Arts, Urbanism, Modern History, Romanian Policy, Journalism, Religious Customs, Historical Gossips.
Duration:
3 months – 36 study hours and 18 conference hours (Tuesdays and Thursdays, from 6.30 PM to 9.30 PM) Starting date: 24th of January 2008 Location: "Alexandru Vlahuţă" Secondary School, Str. Şcoala Floreasca nr. 5 (Calea Dorobanţi area) Instructors from the University of Bucharest

Ilinca Tapuru
graduated the Faculty of Foreign Languages and Literatures, specialization Russian Language and Literature - Romanian Language and Literature. She graduated the Master on Russian Cultural Studies and Business Communication and the second Master "Culture and Mentality in the European Integration of Romanians". Ilinca Tapuru works to the Department for Student's Services from the University of Bucharest and to Center Eudoxiu Hurmuzachi for the Romanians from everywhere. She has experience in teaching Romanian Language for Foreigners.
Gabriela Stoica
graduated the Faculty of Letters, University of Bucharest, Romanian-Latin section. She is assistant at the Faculty of Letters, University of Bucharest, the Department of Romanian Language (for foreigners), research assistant at the Linguistic Institute of the Romanian Academy "Iorgu Iordan", the department of Lexicology and Lexicography and Ph.D. student in Philology (History of the Romanian Language).
Ioana-Cristina Parvu
is Ph.D. assistant at the Faculty of Letters, University of Bucharest, The Department of Romanian Language for Foreigners. She graduated the Faculty of Letters (2000), University of Bucharest, the Master on Linguistic and Communication at the Faculty of Letters (2001), University of Bucharest, with the dissertation "Functions of the meta-communication in talk-show", coordinated by the University Professor Liliana Ionescu-Ruxandoiu, who has collaborated with to the publication of the book "The verbal interaction in the Contemporary Romanian Language. (Selected) corpus. Typology draft (2002)", Publishing house of the University of Bucharest.
Minimal costs! (700 RON per module)
The fee is payable either in cash, at the headquarters of the Romanian Cultural Institute, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod fiscal 15726657, or in the bank account no. RO38TREZ7005009XXX000250, opened at DTCPMB.
For more details, access www.icr.ro/romanapentrustraini 

Project coordinators:
Mona Moldoveanu Pologea (mona@icr.ro)
Oana-Valentina Suciu (oana.suciu@icr.ro)Cursuri de Limbă Română pentru Străini
ROMÂNIA PE SCURT

Dacă doriţi să învăţaţi limba română pentru afacerea sau slujba dumneavoastră, ori din plăcere, cursurile de limba română oferite de Institutul Cultural Român sunt exact ceea ce vă trebuie!

Cursuri pentru toate nivelurile, de la începători la avansaţi.

NOU! Conferinţe în limba engleză despre cultura şi civilizaţia românească susţinute de personalităţi ale vieţii publice şi culturale.
Conferinţe:
Prezentarea Bucureştiului, Istoria limbii române, Literatura română, Teatru, Cultură cinematografică, Arte plastice, Urbanism, Istorie modernă, Politică românească, Jurnalism, Obiceiuri religioase, Bârfe istorice.
Durata:
3 luni, 36 de ore de curs şi 18 ore de conferinţe (în zilele de marţi şi joi, cu începere de la ora 6.30 PM până la 9.30 PM) Data începerii: 24 ianuarie 2008
Locaţia:
Liceul „Alexandru Vlahuţă", Str. Şcoala Floreasca nr. 5 (zona Calea Dorobanţi) Instructori: cadre universitare din Universitatea din Bucureşti 
Ilinca Tăpuru
- a absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, specializarea Limba şi Literatura Rusă-Limba şi Literatura Română. A urmat cursurile de master Studii Culturale Ruse şi Comunicare în Afaceri şi al doilea master Cultură şi mentalitate în integrarea europeană a românilor. Lucrează la Departamentul Servicii pentru Studenţi din cadrul Universităţii din Bucureşti si la Centrul Eudoxiu Hurmuzachi pentru Romanii de Pretutindeni. Are experienta în predarea limbii române pentru străini.
Gabriela Stoica
- absolventă a Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti, secţia Română - Latină. Preparator universitar, Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, catedra de limba română (pentru studenţi străini); asistent de cercetare în cadrul Institutului de Lingvistică Iorgu Iordan - Al. Rosetti al Academiei Române, sectorul de Lexicologie şi Lexicografie; doctorand în filologie (specializarea istoria limbii române). 
Ioana-Cristina Pârvu
- asistent drd. la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti – Catedra de Limba Română (Limba română pentru studenţii străini). Licenţiată a Facultăţii de Litere (2000), Universitatea din Bucureşti. Absolventă a Masteratului Lingvistică şi comunicare (2001) din cadrul Facultăţii de Litere, Universitatea din Bucureşti, cu disertaţia: Funcţii ale metacomunicării în talk show, coordonată de prof. univ. dr. Liliana Ionescu Ruxăndoiu, cu care a colaborat la apariţia volumului Interacţiunea verbală în limba română actuală. Corpus (selectiv). Schiţă de tipologie (2002), Editura Universităţii din Bucureşti.

Costuri minime! (700 RON/modul)
Taxa de curs poate fi achitată direct la casieria Institutului Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod fiscal 15726657, sau în contul bancar al ICR, RO38TREZ7005009XXX000250, deschis la DTCPMB.

Pentru mai multe detalii, accesaţi www.icr.ro/romanapentrustraini

Coordonatori proiect:
Mona Moldoveanu Pologea (mona@icr.ro)
Oana-Valentina Suciu (oana.suciu@icr.ro)