Conferința internațională "Romanitatea orientală și Italia din Antichitate până în secolul XX"

Conferinta internationala "Romanitatea orientala si Italia din Antichitate pana in secolul XX"Romanitatea orientală și Italia din Antichitate până în secolul XX


Conferința internațională


Romanitatea orientală s-a format către sfârșitul Republicii romane și începutul Principatului, atunci când contactele deja existente între locuitorii peninsulei italice și populațiile din Balcani au căpătat forme juridice, îndeosebi prin transformarea teritoriilor balcanice în provincii romane. De-a lungul secolelor, această romanitate a menținut (cu intensități variabile) legăturile cu comunitățile italice, izvoarele literare, epigrafice, arheologice, iconografice ilustrând aceste conexiuni în multiple conotații istorice (politice, militare, economice, culturale, religioase etc.).

În acest sens, conferința își propune următoarele obiective:

1) Prezentarea unor izvoare noi importante pentru studierea relațiilor dintre Romanitatea orientală și Italia;

2) Interpretarea unor izvoare istorice referitoare la această temă;

3) Prezentarea  dinamicii relațiilor dintre Romanitatea orientală și Italia în diferite contexte istorice;

4) Evoluția relațiilor dintre Italia și spațiul românesc în diferite epoci istorice.


Din această perspectivă, conferința va fi organizată în 3 secțiuni:

1) Antichitate

2) Perioada medievală și premodernă

3) Istoria secolelor XIX-XX


Organizatori:

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Istorie

Universitatea din București, Facultatea de Istorie

Accademia di Romania in Roma

În colaborare cu:

Departamentul de Științe Politice al Universității Roma Tre

Associazione Italiana di Studi del Sud-Est Europeo


Programul conferinței se poate descărca mai jos.


Programma Conferenza