BUCUREȘTI. Limba română, predată online pentru străini: data limită de înscriere este 15 februarie 2021

(RO) O nouă serie de cursuri de limba română, predată ca limbă străină, este organizată exclusiv online de Institutul Cultural Român (ICR), prin intermediul platformelor Zoom sau Google Meet. Cu o experiență de peste 13 ani în organizarea de cursuri de limbă română pentru străini la București, Institutul Cultural Român și-a adaptat oferta educațională la condițiile impuse de reglementările în vigoare, oferind cursuri pentru toate nivelurile (începător, intermediar și avansat) în mediul online.

Doritorii pot opta pentru un modul de limba română cu o durată totală de 40 de ore, fie dimineața (între orele 9.30-11.30 EET), fie seara (între orele 18.30-20.30 EET), în perioada 22 februarie – 29 aprilie 2021.

Data limită pentru înscriere este 15 februarie 2021.

Pentru a evalua nivelul de cunoaștere a limbii române, candidații înscriși vor da un test de nivel, via e-mail, detaliile stabilindu-se ulterior înscrierii. Conform rezultatelor evaluării, grupele de studiu vor fi împărțite pe niveluri: preintermediar (A2), intermediar (B1, B2) și avansat (C1, C2).

Important! Participanții care nu sunt familiarizați cu limba română (nivelul A1) nu vor da testul de nivel.

Taxa de înscriere pentru un modul de 40 de ore de curs este de 150 EUR sau 750 RON, achitați prin transfer bancar. În acest preț sunt incluse testul de nivel și materialul folosit pentru fiecare nivel.

Grupele vor cuprinde între 6 și 12 cursanți. Pentru a se putea forma o grupă pentru fiecare nivel, numărul minim este de șase participanți.

Cursurile pentru toate nivelurile (începător, intermediar și avansat) sunt în conformitate cu reglementările și principiile emise de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi: învățare, predare, evaluare.

----------------------------------------------------------------------------------------

Orarul cursurilor de limba română

A. Cursuri extensive, dimineața (9:30 – 11:30) – modul de 40 de ore

22 februarie – 28 aprilie, luni și miercuri, între orele 09:30 – 11:30 EET, nivel începător A1 şi nivel preintermediar A2.

23 februarie – 29 aprilie, marți și joi, între orele 09:30 – 11:30 EET, nivel intermediar B1-B2.

B. Cursuri extensive seara (18:30 – 20:30) – modul de 40 de ore

22 februarie – 28 aprilie, luni și miercuri, între orele 18:30 – 20:30 EET, nivel începător A1 și nivel preintermediar A2.

23 februarie – 29 aprilie, marți și joi, între orele 18:30 – 20:30 EET, nivel intermediar B1-B2 şi nivel avansat C1.

Data limită de înscriere: 15 februarie. Testarea de nivel va avea loc în data de 16 februarie, ora 12.00, via e-mail.

Desfăşurarea cursurilor: ONLINE (folosind platformele Zoom și Google Meet)

Formularul de înscriere poate fi trimis la una dintre următoarele adrese de e-mail:limbaromana@icr.ro,oana.dragnea@icr.ro,roxana.morteanu@icr.ro.

*** Formularul de înscriere este disponibil în documentele atașate.

Costuri: Taxa de înscriere pentru un modul de 40 de ore de curs este de 150 de euro sau 750 de RON.

În acest preț sunt incluse testul de nivel și materialul folosit pentru fiecare nivel.

Condiţii de achitare a taxei de participare:

Taxa de participare trebuie achitată integral în prima săptămână de la începerea cursului. Numele participantului şi „Institutul Cultural Român” trebuie să fie menţionate în toate actele de transfer bancar. Comisionul bancar perceput pentru efectuarea transferului taxei de participare va fi plătit de către participant.

Achitarea taxei de participare se poate face:

a) în euro, în contul bancar RO63RNCB0072049713640004,deschis la Banca Comercială Română SA, Calea Victoriei 155, Sector 1, Bucureşti, COD SWIFT: RNCB RO BU

b) în lei, în contul bancar RO47RNCB0072049713640001,deschis la Banca Comericală Română, Calea Victoriei nr.55, sector 1, București

Datele instituţiei: Institutul Cultural Român, cod fiscal (CIF) 15726657, adresa: Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod poștal 011824 București

Condiţii de retragere de la curs:

• Dacă anunţaţi echipa ICR, în scris, înainte de începerea cursului, veţi primi suma plătită, minus un procent de 10% din taxa achitată

• Dacă anunţaţi echipa ICR, în scris, în prima săptămână de la începerea cursului, veţi primi suma plătită, minus 25 % din taxa achitată

• După această perioadă nu se mai restituie nimic din taxa achitată.

Institutul Cultural Român nu îşi asumă responsabilitatea pentru obţinerea vizelor în cazul cetăţenilor care nu provin din spaţiul Uniunii Europene. Mai mult decât atât, Institutul nu are obligația de a oferi cazare la București participanților străini care nu au reședința în România, în timpul șederii lor la cursuri, această sarcină intrând în grija personală a solicitanților.

Pentru informații suplimentare:

tel.: (004) 031 7100 672

e-mail: limbaromana@icr.rooana.dragnea@icr.ro şi roxana.morteanu@icr.ro.

----------------------------------------------------------------------------------------

(EN) In the pandemic context, Romanian Cultural Institute organizes online Romanian language classes for foreigners, using Zoom platform and Google Meet.

If you want to study Romanian for your business / for your job or for fun, the language courses offered by the Romanian Cultural Institute are the best choice! We plan on giving you the opportunity to discover, step by step, the mysteries revolving around one of the roman(t)ic languages.

For 2021 the Romanian Cultural Institute offers extensive courses both in the morning and in the evening.

Courses for beginners, intermediate and advanced learners (based upon the regulations and principles issued by the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) are available for all the series.

In order to assess the level of Romanian correspondent to the enrolled candidates, an initial placement test will be taken by the prospective students. According to the results of the evaluation, the study groups will be assembled for the pre-intermediate level (A2), intermediate (B1, B2) and advanced (C1, C2) levels.

Important! Please note that the participants not familiarized with the Romanian language, thus corresponding to the A1 level, will not be submitted to a placement test.

The placement test is free.


Duration of one module: 40 hours of study

The study groups comprise 6 up to 12 students. In order to be able to set up a study group for each of the levels indicated above, we need to have a minimum of 6 students enrolled per group.


Regular courses consist of two hours of study/twice a week.

The schedule for online classes – 2021

A. Extensive courses, in the morning (9.30 AM – 11.30 AM EET) – 40 hours of study

February 22nd - April 28th, beginner level A1 and A2 – Mondays and Wednesdays from 9.30 AM till 11.30 AM.

February 23rd - April 29th, intermediate B1 and B2 – Tuesdays and Thursdays from 9.30 AM till 11.30 AM.

B. Extensive evening courses (6.30 PM – 8.30 PM EET) – 40 hours of study

February 22nd - April 28th, beginner level A1 and A2 – Mondays and Wednesdays from 6.30 PM till 8.30 PM.


February 23rd - April 29th, intermediate B1 and B2 and advanced levels C1 – Tuesdays and Thursdays from 6.30 PM till 8.30 PM EET.

Deadline for registration: February 15th.

The level testing will take place on February 16th, 12.00 PM EET, via e-mail.

Online classes will be held on Zoom platform and Google Meet.

Applications must be submitted to the following e-mail addresses: limbaromana@icr.rooana.dragnea@icr.roroxana.morteanu@icr.ro.

***Please find attached the application form below.

The cost of one module is 750 RON or 150 Euro.

The price comprises the placement test and the study materials.

Payment conditions:

The payment must be confirmed to the Romanian Cultural Institute prior to the aforementioned deadlines of the application procedures. Please make sure to explicitly write your full name and the designated address for the receipt/bill on all the documents related to the bank transfer process. Note that all supplementary bank charges fall under the responsibility of the applicants.


Method of payment:

· In EURO: using the bank account IBAN RO63RNCB0072049713640004, open at Banca Comercială Română SA, 155 Calea Victoriei, Sector 1 - Bucharest, Romania, BIC/SWIFT CODE: RNCB RO BU

· In LEI: into the bank account no. RO47RNCB0072049713640001, open at Banca Comercială Română SA, Calea Victoriei 155, Sector 1 - Bucharest

Institutional data:

Institutul Cultural Român, cod fiscal (CIF) 15726657, address:

38 Aleea Alexandru, 011824, Bucharest

Conditions for the withdrawal from the course:

• If you inform the RCI team in writing, before the course starts, we will be able to refund you the course fee, minus an administrative charge of 10%.

• If you inform the RCI team in writing, during the first week of the course, you will get a credit report and will be reimbursed for the costs of the remaining unattended classes minus 25% of this amount, charged as administrative costs.

• No reimbursement shall be made after the ending of the first week.


The Romanian Cultural Institute does not assume responsibility for granting visas in the case of the non-EU citizens that apply for a visa in order to participate to the Romanian Language Classes in Bucharest.

Moreover, the Institute does not have the obligation of providing accommodation in Bucharest for the foreign participants that do not reside in Romania, during their stay for the courses, this task falling under the applicants’ personal concern.

For further information: (004) 031 7100 672 or e-mail adresses:limbaromana@icr.ro, oana.dragnea@icr.ro and roxana.morteanu@icr.ro.


formular de inscriere / application form 2021