REZULTATE BURSA ”Rezidenţe pentru Traducători în Formare”-2019

În urma şedinţei de evaluare şi selecţie a dosarelor depuse de candidaţii înscrişi la concursul BURSA ”Rezidenţe pentru Traducători în Formare”-2019, şedinţă desfăşurată în data de 27.08.2019, au fost declaraţi câştigători următorii candidaţi:

Comisia a decis să acorde bursele următorilor candidați:

 

1.BABICH OLEG  90.00 puncte ADMIS

2.TUOMASJUKKA TUUKKA ANTERI 86.67 puncte ADMIS

3.ARRUDA HELIODORO ANDRE CARLOS  83.67 puncte ADMIS

4. MOSER FELICITAS MARIA 80.00 puncte ADMIS


Comisia de jurizare a fost compusă din următorii specialişti independenţi:

1. Conf. Univ. Dr. Cătălina Puiu - Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - Universitatea din București;

2. Lect. Univ. Dr. Elena – Carmen Bobocescu- Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - Universitatea din București;

3. Lect. Univ. Dr. Corina Anton -Facultatea de Limbi și Literaturi Străine - Universitatea din București;

Criteriile generale de evaluare stabilite de comisie şi precizate mai jos au fost dezvoltate având în vedere prevederile Regulamentului privind acordarea burselor pentru studii şi asigurarea altor forme de sprijin material (rezidenţe) aprobat de conducerea Institutului Cultural Român.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Persoana de contact: Valentin Tuturluță -valentin.tuturluta@icr.ro