Prof. Unda Popp la Conferința Fair Design 2018 de la Varșovia

În perioada 18-19 mai 2018, la Varșovia are loc cea de-a doua ediție a Conferinței Internaționale „Fair Design”, dedicată teoriei și criticii designului. În acest an, titlul și tema conferinței sunt Exces. Designul în fața provocărilor contemporaneității. ICR Varșovia susține participarea prof. Unda Popp, coordonator al Departamentului Modă din cadrul Universității Naționale de Arte București, la importanta manifestare.

Exces este deviza care descrie subversiv condiția omului contemporan. În ciuda bunăstării pe care o resimt locuitorii așa numitelor țări dezvoltate, alte miliarde sunt afectate de sărăcie, foamete, lipsa adăpostului. Este adevărat că sentimentele de bunăstare și insuficiență materială sunt subiective, totuși, la nivelul societăților, prezența acestor două fenomene arată cât de lipsită de armonie este lumea contemporană. Instabilitatea economică în condițiile globalizării înseamnă funcționarea, la nivel mondial, a unei economii dezechilibrate. Criza economică devine normă. Crește stratificarea socială, fenomenele de sărăcie și bogăție extremă se acutizează. Excesul dă naștere deficitului și invers. Societățile care au cunoscut foametea au tendința de a atinge bunăstarea extremă, creează un exces fals. În același timp, societățile de consum, care suferă de prea multă bunăstare, „caută salvarea” prin strategii precum reducerea, re-use, selecția, excluderea, slow-life, minimalism, restrângerea conștientă a consumului.

Despre toate aceste lucruri vor discuta la Fair Design 2018 atât proiectanți, cât și reprezentanți ai științelor sociale – filosofi, sociologi, antropologi sau economiști – cu credința că această conferință va crea un spațiu pentru schimbul de experiență transdisciplinar.

Unda Popp este artist vizual, profesor universitar și coordonator al Departamentului Modă – Design Vestimentar, Facultatea de Arte Decorative și Design din cadrul Universității Naționale de Arte din București, autoare a unor cărți de modă și performing de costum.

A studiat la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, în prezent Universitatea Națională de Arte din București, unde predă din 1993, iar din 2005 conduce Departamentul Modă –Design Vestimentar, participȃnd activ la reorganizarea învățămȃntului de modă, punȃnd accentul pe latura experimentală. Unda Popp are meritul de a fi introdus Performingul de Costum ca disciplină de studiu, ca formă de stimulare a creativității și de deschidere către interdisciplinaritate. Coordonează apariția unor volume colective, ce cuprind multiplele direcții de predare a modei, la care participă toți profesorii departamentului. Face parte din comisia de evaluare pentru examenul de doctorat în Arte Vizuale și este coordonator de doctorat în cadrul IOSUD al Universității Naționale de Arte din București. Din 1991 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România.