Influențe orientale în arta plastică românească după formarea României Mari - prelegere la ICR Istanbul

Influente orientale in arta plastica romaneasca dupa formarea Romaniei Mari - prelegere la ICR Istanbul

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul îi așteaptă pe iubitorii artei să asiste marți, 25 septembrie 2018, de la ora 19:00, la prelegerea „Reprezentarea naturii și a culturii turcilor și tătarilor din Dobrogea în arta plastică românească după formarea României Mari”/ Romanya Devletinin Kuruluşundan sonra Dobruca’daki Yöresel Kültürün ve Doğanın Romen Resim Sanatına Yansıması”.

Proiectul se va desfășura la sediul ICR Istanbul și va fi susținut de conf. dr. Dalila Özbay, artist plastic, originară din România. În cadrul evenimentului vor fi prezentate imagini care evidențiază tema prelegerii ce face parte din seria de proiecte și programe dedicate Centenarului Marii Uniri. Prelegerea  reprezintă o ocazie pentru a face cunoscută publicului turc evoluția artei plastice românești după Marea Unire și reminiscențele culturii otomane în picturile artiștilor români.

De asemenea, proiectul este parte integrantă a seriei de evenimente academice organizate anual de ICR Istanbul, prin care ne propunem promovarea culturii române, a cadrelor didactice universitare și a artiștilor plastici din România sau de origine română,  prin intermediul prelegerilor, conferinţelor şi colocviilor.

Prelegerea intitulată „Reprezentarea naturii și a culturii turcilor și tătarilor din Dobrogea în arta plastică românească după formarea României Mari" analizează modul în care influența Imperiului Otoman se reflectă în pictura românească în prima jumătate a secolului al XX-lea.

Născută în Constanţa, Dalila Özbay este absolventă a Universitǎţii de Arte Plastice Mimar Sinan, Facultatea de Arte Plastice, Secţia de Picturǎ, promoţia 2004, Istanbul. A fost lector la Universitatea Tehnicǎ İstanbul, Secţia de Arte Plastice, iar în prezent este lector universitar la Universitatea Namık Kemal, Facultatea de Arte Plastice, Secţia de Picturǎ, Tekirdağ. Membră a Asociației Artiștilor Plastici din Târgu-Mureș și colaboratoare a revistei Vatra Veche, Dalila Özbay a realizat multe expoziții personale și colective în România, Republica Turcia și în străinătate.

Câteva dintre gravurile sale se găsesc expuse și în România, la Muzeul de Artă din Constanţa și la Muzeul Florean din Baia Mare.

Partenerul ICR Istanbul în demersul nostru este Universitatea Namık Kemal din Tekirdağ.

Pornind de la studiile privind istoria picturii românești, de la poziția geopolitică a României și de la imaginile din viața turcilor și tătarilor din Dobrogea și din Cadrilater, așa cum au fost dezvăluite în pictura sec. XX, prezentarea este axată pe schimbările aduse în pictura românească în anii 1920 de pictorii români care, după ce au studiat în Europa, au făcut un pas extrem de important și au reușit să inoveze arta românească.

Printr-o analiză a lucrărilor semnate de artiști ca Alexandru Satmary, Ipolit Strâmbu(lescu), Nicolae Dărăscu, Ștefan Dimitrescu, Dumitru Ghiață, Lucian Grigorecu, Iosif Iser, Ștefan Luchian, Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Ștefan Popescu, Vasile Popescu, Sabin Popp, Ion Theodorescu – Sion, Jean Alexandru Steriadi, Francisc Șirato, Nicolae Tonitza, Samuel Mutzner, Micaela Eleutheriade, Dalila Ozbay va explica influența Imperiului Otoman asupra poporului român, cu precădere în regiunea Dobrogei, reflectată în pictura românească din secolul al XX-lea.

În secolul al XIX-lea, după romantism și orientalism, o nouă tendință - impresionismul - a deschis noi perspective în arta plastică românească. După Marea Unire, Dobrogea a fost redescoperită și pentru că a fost ferită de industrializare și a păstrat vie puritatea naturii. Astfel, artiștii români au descoperit atât acea lumină reală mult căutată, elementul primordial pentru iluminiști, cât și o nouă tipologie a portetului impusă de prezența turcilor și tătarilor în picturi.

Prin organizarea acestei prelegeri, Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul continuă susţinerea proiectelor cu caracter academic şi ştiinţific, celebrează Centenarul Marii Uniri și contribuie la lărgirea perspectivei poporului turc asupra culturii române. Totodată, este un moment prielnic pentru promovarea istoriei, culturii și artei românești pe teritoriul Republicii Turcia, dar și o ocazie de a identifica și a evidenția puncte comune, legăturile istorice și culturale între România și Turcia.