Caravana identităţii româneşti la Bor, în Serbia

Compartimentul Comunităţi Istorice din cadrul Direcţiei Generale Programe prin Reprezentanţe în Comunităţile Istorice a sprijinit, în perioada mai-iunie 2018, în colaborare cu Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni, la propunerea Asociaţiei pentru cultură a românilor/vlahilor din Serbia „Ariadnae Filum”, organizarea „Caravanei identităţii româneşti” în 20 de localităţi din Serbia. Scopul Caravanei a fost acela de a consolida sentimentul identităţii româneşti în principalele localităţi din Timocul sârbesc, prin intermediul unor conferinţe, mese rotunde, dezbateri şi prelegeri ţinute de formatori de opinie şi lideri ai comunităţii româneşti.

Sâmbătă, 30 iunie 2018, în biblioteca publică din Bor, Serbia, a avut loc conferinţa de închidere a Caravanei identităţii româneşti. Au luat cuvântul: Părintele Boian Aleksandrovici, protopop vicar al Daciei Ripensis pendinte de Biserica Ortodoxă Română; Duşan Pârvulovici, preşedintele Comitetului Drepturilor Omului din Negotin; dr. Predrag Balaşevici, lider al Partidului Neamului Românesc din Serbia; Zavişa Zurz, coordonator al Asociaţiei „Ariadnae Filum”. Vorbitorii au prezentat în detaliu problemele cu care se confruntă românii din zonă şi dificultăţile pe care le întâmpină în încercarea de a-şi păstra limba, tradiţiile şi identitatea românească. În acest context, a fost afirmată necesitatea strângerii legăturilor comunităţii cu România, ca ţară-mamă, şi nevoia intensificării dialogului cu autorităţile din Serbia, în vederea respectării legislaţiei privitoare la minorităţi şi a îmbunătăţirii situaţiei românilor timoceni.

Institutul Cultural Român a fost reprezentat de Filip-Lucian Iorga, Director General Adjunct al Direcţiei Generale Programe prin Reprezentanţe şi în Comunităţile Istorice, care a vorbit despre tradiţia bunelor raporturi dintre Serbia şi România, la 100 de ani de la prima conflagraţie mondială, în timpul căreia cele două naţiuni s-au aflat de aceeaşi parte a istoriei, dar şi despre necesitatea respectării principiului reciprocităţii în chestiunea respectării drepturilor minorităţilor, pentru ca românii din Timocul sârbesc să poată învăţa şi să-şi poată manifesta credinţa religioasă în limba maternă.

Conferinţa s-a bucurat de participarea a peste 70 de persoane. Agenţia de presă Timoc Press şi mai multe publicaţii de limbă sârbă au fost reprezentate la eveniment.

A doua zi, duminică 1 iulie 2018, Filip-Lucian Iorga a luat parte, la biserica de lemn din satul Gorneana, alături de membri ai comunităţii româneşti, la o slujbă creştin-ortodoxă oficiată, în limba română, de Părintele Doru Ovidiu Ursu. Serviciul religios a fost urmat de un curs de cultură şi civilizaţie românească, ţinut de Părintele Doru Ovidiu Ursu pentru copiii români din Gorneana, în cadrul proiectului „Ateliere de limbă, cultură şi civilizaţie românească pentru copiii şi tinerii români/vlahi din Timoc”, sprijinit de Institutul Cultural Român.