Academia de Vară EUNIC

Academia de Vară EUNIC este mai mult decât un program anual, este deja o tradiţie şi un prilej extraordinar pentru tinerii angajaţi ai institutelor culturale membre EUNIC de a se cunoaşte şi de a intra în dialog despre posibile proiecte comune şi chiar despre viitorul reţelei.

Academia de Vară EUNIC a avut loc pentru prima dată în iunie 2008 la Berlin, iar cea de-a doua ediţie a Academiei de Vară EUNIC a avut loc între 15 şi 19 iunie 2009 la Budapesta. Dacă prima ediţia a avut obiective mai generale, cea de-a doua a urmărit: conturarea unor noi posibile proiecte culturale, o detaliată analiză SWOT asupra EUNIC şi iniţierea unui Ghid Practic pentru derularea proiectelor în cadrul reţelei.

În perioada 14-18 iunie 2010, la Centrul Cultural "Palatele Brâncoveneşti" de la Mogoşoaia, s-a desfăşurat a treia ediţie a Academiei de Vară EUNIC, organizată de Institutul Cultural Român cu sprijinul reţelei EUNIC în România, sub preşedinţia Institutului Polonez. 13 tineri manageri de proiect şi experţi din cadrul institutelor şi centrelor culturale din reţeaua EUNIC, reprezentând diferite clustere, de la Stockholm la Tel Aviv şi de la Paris la New Dehli, au participat la Academia de Vară EUNIC 2010. Aceştia au avut prilejul de a discuta despre strategia EUNIC şi despre modalităţile de lucru specifice reţelei europene a institutelor culturale naţionale. De asemenea, au iniţiat un nou posibil proiect, cu accent pe arta contemporană, pentru a fi dezvoltat în cooperare, sub pălăria europeană EUNIC.

Cea de a patra ediţie a Academiei de Vară EUNIC s-a desfăşurat la Lisabona, în perioada 5-9 iunie 2011, fiind organizată de Institutul Camoes, având tema „Cultura şi industriile creative". Aceasta ediţie a reunit 18 tineri specialişti în domeniul managementului şi diplomaţiei culturale din 9 ţări (Portugalia, Franţa, Grecia, Macau, Austria, Germania, Belgia, Finlanda, România), cu scopul de a redacta un nou potenţial proiect cultural dezvoltat sub egida EUNIC.

Academia de Vară EUNIC este un excelent prilej pentru participanţi să afle informaţii suplimentare despre modul specific în care instituţiile membre EUNIC îşi desfăşoară activităţile, să înţeleagă dinamica şi valorile acestui parteneriat cultural, să schimbe impresii despre domeniul cultural şi să înceapă cu entuziasm colaborarea cu noi membri ai EUNIC.