Ultimii rapsozi – Polifonii fărşerote la Institutul Cultural Român

Programul Ultimii rapsozi, iniţiat de Grigore Leşe la Institutul Cultural Român, continuă cu muzică polifonică. Vineri, 29 februarie 2008, ora 18.00, la sediul ICR (Aleea Alexandru nr. 38, Bucureşti), va avea loc un concert susţinut de grupul de aromâni fărşeroţi din Cogealac (judeţul Constanţa). 
Muzica fărşeroţilor se distinge prin arhaicitate şi manieră de interpretare. Cântecele se interpretează în grup, obligatoriu „din pade" - aşezat. 

„Când am pornit spre aromânii fărşeroţi din Cogealac, despre care auzisem că ar cânta polifonic, nu mi-am imaginat că voi trăi strania senzaţie că îmi aud strămoşii cântând.
Spre deosebire de ţăranul român, care horeşte de unul singur, excepţie făcând colindele şi unele cântece de ritual, aromânii fărşeroţi din Cogealac cântă numai în grup. Isonul gutural însoţeşte linia melodică susţinută de cimpoi, generând o polifonie arhaică având substrat eterofonic.
(...) Această manieră de interpretare, asemănătoare celei orientale, întâlnită la mai multe populaţii din Caucaz şi Transcaucazia, presupune un auz muzical de excepţie, cunoaşterea liniei melodice, a ritmului, a textului, precum şi respectarea anumitor reguli de interpretare.
Aromânii fărşeroţi din Cogealac obişnuiesc să stea jos atunci când cântă, oferind un adevărat spectacol nu doar auditiv ci şi vizual, prin expresivitatea gesturilor şi plasticitatea mişcărilor din timpul interpretării. Cântă despre păstori, «picurari», despre dragoste, dor, înstrăinare. Sunt statuari, demni, liberi, conservatori, înzestraţi de Dumnezeu cu virtuţi alese". - Grigore Leşe 

Fărşeroţii – păstori transhumanţi proveniţi din Grecia şi Albania – sunt una dintre grupele de aromâni din România, alături de pindeni (originari din Pind), bitoleni (veniţi din zona Bitolia-Iugoslavia) şi grămosteni sau cipani, descendenţi din Gramoste, Grecia. 

Componenţii grupului care va susţine recitalul de la ICR – Mihai Gherase (cimpoi), Vasile Giogi, Nicolae Zogu, Dumitru Zogu, Nicolae Preşa, Tănase Şiapte, Vasile Mitrenca, Gheorge Cica şi Dumitru Caimacan – reprezintă ultima generaţie de aromâni fărşeroţi din Cogealac care mai cântă polifonic. 

Ultimii rapsozi
este un program lunar al ICR, iniţiat de Grigore Leşe, care îşi propune familiarizarea publicului citadin cu folclorul autentic din România. Programul prezintă oameni care cântă aşa cum o făceau strămoşii lor, cu sute de ani în urmă. Un scop al programului este conştientizarea faptului că arta tradiţională, reprezentând o valoare identitară fundamentală, formează un patrimoniu, iar acest patrimoniu imaterial trebuie respectat şi păstrat. Este avută în vedere muzica tradiţională românească dar şi cea a minorităţilor din România. 

Accesul publicului este liber, în limita locurilor disponibile.