REZULTATUL CONTESTAȚIEI ÎNREGISTRATE PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR DE CONCURS PENTRU BURSA LUCIAN BLAGA 2023

În urma şedinţei de soluționare a contestației depuse de candidatul înscris la concursul Bursa „Lucian Blaga“ 2023, şedinţă desfăşurată în data de 22.06.2023, anunțăm:

Nr. crt.Nr. înregistrare dosar de concurs/ Nr. înregistrare contestațieRezultatul în urma soluționării contestațieiPunctajul obținut în urma soluționării contestației
1.

R.G. 96/61/06.04.2023;

R.G.158/12/07.06.2023.

Respins75.00

Comisia de soluționare a contestației a fost compusă din următorii specialiști independenți:

  1. Prof. Univ. Dr. Bogdan Murgescu - Facultatea de Istorie - Universitatea din București;
  2. Conf. Univ. Dr. Cătălin Constantin - Prodecan – Facultatea de Litere - Universitatea din București;
  3. Prof. Univ. Dr. Ioan Alexandru Tofan - Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi.