Programul de finanţare şi de parteneriate culturale CentenArt pentru anul 2016

Programul de finantare si de parteneriate culturale CentenArt pentru anul 2016 Programul de finantare si de parteneriate culturale CentenArt pentru anul 2016

Actualizare 

La Anexa nr. 2 a Regulamentului de desfășurare a sesiunii de selecție din cadrul Programului de finanțare CentenArt, Devizul estimativ de cheltuieli va cuprinde punctul «diurna legală» , conform modelului actualizat.

Institutul Cultural Român lansează sesiunea de selecţie a ofertelor culturale, în cadrul Programului de finanţare şi de parteneriate culturale CentenArt, pentru anul 2016.

Prin intermediul Programului CentenArt, Institutul Cultural Român acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale în domeniile: arte vizuale (arte plastice, arte decorative, design, noile media, fotografie, performance) și artele spectacolului (teatru, muzică, dans), pentru o serie de evenimente organizate în afara țării, cu scopul de a evoca 100 de ani de la formarea României Mari.

Acordarea finanțărilor nerambursabile prin programul CentenArt se realizează pe bază de selecție de oferte culturale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile regulamentului sesiunii de selecţie.

Finanţarea nerambursabilă se acordă numai în condiţiile existenţei unor surse de finanţare, proprii sau atrase, ale beneficiarului, altele decât cele provenite de la bugetul de stat, în procent de minimum 10% din valoarea proiectului.

Pentru a participa la concurs, solicitantul trebuie să depună o ofertă culturală care să conţină documentaţia obligatorie prevăzută în Regulamentul de desfăşurare a sesiunii de selecţie și să completeze anexele atașate mai jos în format Word.

Înscrierea la sesiunea de selecţie se va realiza prin depunerea documentaţiilor la sediul Institutului Cultural Român din strada Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, cod 011824, Bucureşti, într-un dosar, cu mențiunea: În atenţia Direcţiei Relaţii Internaţionale sau se va transmite, prin poştă, la aceeaşi adresă, într-un plic închis, cu următoarea precizare: Pentru programul CentenArt.

Termenul limită pentru depunerea documentaţiilor este 19 mai 2016, ora 17:00 (data poștei). Documentațiile trimise prin e-mail sau fax şi cele care vor fi transmise la o dată ulterioară celei indicate mai sus, prin poștă și/sau servicii de curierat, nu vor  participa la sesiunea de selecție.

Relaţii suplimentare: e-mail : centenArt@icr.ro

***


Rezultatele sesiunii de selecție a

Programului de finanțare CentenArt pentru anul 2016

(actualizare 10 iunie 2016)

În perioada 27 mai - 9 iunie 2016 a avut loc selecția ofertelor culturale pentru domeniile  arte vizuale și artele spectacolului depuse în cadrul sesiunii de selecţie a Programului CentenArt pentru anul 2016.

În urma centralizării punctajelor acordate de fiecare membru al Comisiilor au fost stabilite rezultatele sesiunii de selecție:

Domeniul Arte vizuale

Nr. crt.

Nr. înreg. ICR

Nume solicitant

Titlu proiect

Punctaj

 

Suma solicitată

(lei)

 

Admis/

Respins

 

 

1.

8301/19.05

Asociația Atelier 35 Timișoara

"Visul Telenațional"

90,00

 

69 525

Admis

2.

8288/19.05

Asociația Atelier 35 Timișoara

"D'Est"

87,67

63 050

Admis

3.

8566/23.05

ASOCIAȚIA 4 CULTURE

"Contemporary perspectives on Romania interdisciplinary art"

84,00

69 175

Admis

4.

8970/31.05

Association ROCADE

FESTIVALUL FILMULUI ROMÂNESC CANADA 2016 - Montreal, Toronto, Quebec, Ottawa, Laval Ediția a X-a

83,00

62 000

Admis

5.

8239/19.05

Fundația Pro Patrimonio

"Meşteşug Golescu"

78,33

69 577

Admis

6.

8302/19.05

Asociația PostModernism Museum

"Minorități vechi și noi în artă"

76,00

69 850

Admis

7.

8347/20.05

Fundația Interart TRIADE

"Another Beginning. Sculptura: continuitate și disjuncție"

74,00

70 000

Admis

8.

8276/19.05

Fundația Pentru Harm Reduction

"Manifest(are) con(tra) DADA"

72,33

69 687

Admis

9.

8474/23.05

PELIN FILMS SRL-D

"4GeneRelations Women (4GenW)"

62,33

70 000

Admis

cu suma de

17 136

10.

8468/25.05

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych "INPRO"

"România: 100 de ani de Unire"

50,67

59 200

Respins

11.

8471/23.05

Asociația Tous pour l'Europe

"Festivalul artelor vizuale"

44,67

70 000

Respins

12.

8473/23.05

East Movies srld

"Film cultural românesc în California"

42,00

70 000

Respins

13.

8472/23.05

East Movies SRL D

"Film cultural românesc în Canada"

41,67

64 787

Respins

14.

8286/19.05

Asociația pentru Dezvoltarea Obiectivelor Culturale

"Viața și opera lui Brâncuși în perioada României moderne - expoziție fotografică"

39,67

65 920

Respins

15.

8313/19.05

Asociația COGITO ERGO SUM

Fotografie și Arhitectură - Case tradiționale românești - Dialog intercultural vizual

38,00

66 300

Respins

16.

8314/19.05

Asociația PIATRA DE TEMELIE

"RomânIA Mea" - Audio-Guide cu motivele și modelele de IE din România și Basarabia

36,67

68 094

Respins

17.

8287/19.05

Asociația pentru Dezvoltarea Obiectivelor Culturale

"Romania 100 - expoziție foto"

35,00

67 850

Respins

18.

8285/19.05

Asociația COGITO ERGO SUM

Micul Paris ieri și azi - fotografia în social media (Paris)

34,67

62 558

Respins

19.

8269/19.05

Asociația PIATRA DE TEMELIE

"Kogaion sufletul Dac - legendă și imagine - povești digitale" Audio-Guide

32,00

67 470

Respins

Domeniul Artele spectacolului

 

Nr. crt.

Nr. înreg. ICR

Nume solicitant

Titlu proiect

Punctaj

 

Suma solicitată

(lei)

 

Admis/

Respins

 

 

1.

8341/20.05

Asociația Clara Haskil Romania

"Internationales Musikfestival Clara Haskil"

97,33

70 000

Admis

2.

8280/19.05

Asociația Culturală Isvor

"Isvor. George Enescu"

94,33

19 618

Admis

3.

8970/31.05

Association ROCADE

EUROfEST 2016 - România și culturile europene la Montreal

91,00

45 000

Admis

4.

8043/17.05

UCIMR-Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România

ICON ARTS PRESENTS "The Theree Cellists" Irish Tour

90,00

30 000

Admis

5.

8240/19.05

FUNDAȚIA CULTURALĂ SOUND

"VIA SOUND - Vizibilitate Internațională și Acces la cultura românească cu corul SOUND"

88,33

68 850

Admis

6.

8363/20.05

Asociația TAM-TAM

"WHAT MAKES YOU YOU AND US US?"

85,00

31 650

Admis

7.

8478/23.05

Casa de cultură a Studenților Sibiu

Reprezentarea României la Concursul Internațional "Folk Vision Competition" Ankara

83,33

50 000

Admis

8.

8114/18.05

Asociația Cultural-Educativă ARCANUL USV

"Promovarea României adevărate în Portugalia"

78,00

11 390

Admis

9.

8289/19.05

Asociația Secția de Coregrafie

"IronCage"

73,67

40 654

Admis

10.

8368/20.05

Asociația Bibliopolis

"Les Recontres ThéPoFi - Théatre, Poésie et Film de Roumanie et de France au XX le siècle"

59,00

70 000

Admis

11.

8279/19.05

ASOCIAȚIA ARTE DELL'ANIMA

"Handel with care. Itinerant social theatre"

41,33

69 730

Admis

12.

8290/19.05

Asociația TEATRUL.RO

"TESTAMENT" - spectacol de teatru contemporan în turneu în Oslo, Norvegia

41,00

53 108

Admis

13.

8135/18.05

Asociația Obștească Centrul Studențesc Creativitate și Talent

"Crescuți prin skype" - spectacol-document despre condiția socială a copiilor rămași fără îngrijirea părinților

27,00

66 100

Respins

14.

8475/23.05

ASOCIAȚIA PENTRU AMBULANȚA BACĂU

Provocarea talentelor "Sufletul de român pe scenele de pretutindeni"

20,00

69 992, 16

Respins

15.

8476/23.05

ASOCIAȚIA PENTRU AMBULANȚA BACĂU

Provocarea talentelor "Răsună suflet de român în cântec pretutindeni"

19,67

69 992, 16

Respins

Comisiile au avut următoarea componență:

Pentru domeniul Arte vizuale:

Marina Roman

Bogdan Ghiu

Petru Lucaci

Membru supleant: Matei Bejenaru

Pentru domeniul Artele spectacolului:

Chris Simion

Cătălin Ștefănescu

Oana Mărculescu

Membru supleant: Nicolae Mărgineanu


***

Proiectele declarate ADMISE

la etapa I de selecție - verificarea eligibilității administrative a

proiectelor culturale depuse în cadrul Programului de finanțare CentenArt pentru anul 2016

(actualizare 3 iunie 2016)

În zilele de 30 și 31 mai 2016 au sosit la sediul ICR cinci proiecte depuse în cadrul Programului de finanțare CentenArt pentru anul 2016 și expediate conform Regulamentului privind desfășurarea selecției administrative, având data poștei 19 mai 2016. Republicăm listele actualizate cu proiectele declarate admise și respinse.

            Domeniul: Artele Spectacolului

Nr.

Crt.

Nr.

ICR

Nume solicitant

Titlu proiect

Admis

1.

8478/23.05

Casa de cultură a Studenților Sibiu

Reprezentarea României la Concursul Internațional "Folk Vision Competition" Ankara

Admis

2.

8341/20.05

Asociația Clara Haskil Romania

Internationales Musikfestival Clara Haskil

Admis

3.

8476/23.05

ASOCIAȚIA PENTRU AMBULANȚA BACĂU

Provocarea talentelor "Răsună suflet de român în cântec pretutindeni"

Admis

4.

8475/23.05

ASOCIAȚIA PENTRU AMBULANȚA BACĂU

Provocarea talentelor "Sufletul de român pe scenele de pretutindeni"

Admis

5.

8313/19.05

Asociația COGITO ERGO SUM

Fotografie și Arhitectură - Case tradiționale românești - Dialog intercultural vizual

Admis

6.

8285/19.05

 

Asociația COGITO ERGO SUM

Micul Paris ieri și azi - fotografia în social media (Paris)

Admis

7.

8280/19.05

Asociația Culturală Isvor

Isvor. George Enescu

Admis

8.

8135/18.05

Asociația Obștească Centrul Studențesc Creativitate și Talent

"Crescuți prin skype" - spectacol-document despre condiția socială a copiilor rămași fără îngrijirea părinților

Admis

9.

8363/20.05

Asociația TAM-TAM

WHAT MAKES YOU YOU AND US US?

Admis

10.

8043/17.05

UCIMR-Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România

ICON ARTS PRESENTS "The Theree Cellists" Irish Tour

Admis

11.

8240/19.05

FUNDAȚIA CULTURALĂ SOUND

VIA SOUND - Vizibilitate Internațională și Acces la cultura românească cu corul SOUND

Admis

12.

8279/19.05

ASOCIAȚIA ARTE DELL'ANIMA

"Handel with care. Itinerant social theatre"

Admis

   

13.

   

8368/20.05

   

Asociația Bibliopolis

   

Les Recontres ThéPoFi - Théatre, Poésie et Film de Roumanie et de France au XX le siècle

   

Admis

14.

8114/18.05

Asociația Cultural-Educativă ARCANUL USV

Promovarea României adevărate în Portugalia

Admis

15.

8290/19.05

Asociația TEATRUL.RO

"TESTAMENT" - spectacol de teatru contemporan în turneu în Oslo, Norvegia

Admis

16.

8289/19.05

         

Asociația Secția de Coregrafie

IronCage

Admis

17.

8970/31.05

 

Association ROCADE

EUROfEST 2016 - România și culturile europene la Montreal

Admis

 

Domeniul: Arte vizuale

Nr.

Crt.

Nr. ICR

Nume solicitant

Titlu proiect

Admis

1.

8471/23.05

Asociația Tous pour l'Europe

Festivalul artelor vizuale

Admis

2.

8301/19.05

Asociația Atelier 35 Timișoara

Visul Telenațional

Admis

3.

8472/23.05

East Movies SRL D

Film cultural românesc în Canada

Admis

4.

8473/23.05

East Movies srld

Film cultural românesc în California

Admis

5.

8474/23.05

PELIN FILMS SRL-D

4GeneRelations Women (4GenW)

Admis

6.

8239/19.05

Fundația Pro Patrimonio

MEȘTEȘUG  GOLESCU

Admis

7.

8288/19.05

Asociația Atelier 35 Timișoara

D'EST

Admis

8.

8347/20.05

Fundația Interart TRIADE

ANOTHER BEGINNING. SCULPTURA: continuitate și disjuncție

Admis

9.

8286/19.05

Asociația pentru Dezvoltarea Obiectivelor Culturale

"Viața și opera lui Brâncuși în perioada României moderne - expoziție fotografică"

Admis

10.

8287/19.05

Asociația pentru Dezvoltarea Obiectivelor Culturale

"Romania 100 - expoziție foto"

Admis

11.

8302/19.05

Asociația PostModernism Museum

Minorități vechi și noi în artă

Admis

12.

8269/19.05

Asociația PIATRA DE TEMELIE

Kogaion sufletul Dac - legendă și imagine - povești digitale Audio-Guide

Admis

13.

8314/19.05

Asociația PIATRA DE TEMELIE

RomânIA Mea - Audio-Guide cu motivele și modelele de IE din România și Basarabia

Admis

14.

8566/23.05

ASOCIAȚIA 4 CULTURE

Contemporary perspectives on Romania interdisciplinary art

 

Admis

15.

8276/19.05

Fundația Pentru Harm Reduction

Manifest(are) con(tra) DADA

Admis

16.

8468/25.05

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych "INPRO"

România: 100 de ani de Unire

Admis

17.

8970/31.05

 

Association ROCADE

FESTIVALUL FILMULUI ROMÂNESC CANADA 2016 - Montreal, Toronto, Quebec, Ottawa, Laval Ediția a X-a

Admis

 

Proiectele declarate RESPINSE

la etapa I de selecție - verificarea eligibilității administrative a

proiectelor culturale depuse în cadrul Programului de finanțare CentenArt pentru anul 2016

(actualizare 3 iunie 2016)

Domeniul: Artele Spectacolului

Nr.

Crt.

Nr.

ICR

Nume solicitant

Titlu proiect

Respins

Observații

1.

8235/19.05

Asociația Beneva

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

Respins

Lipsă bilanț 2015; certificat de atestare fiscală expirat; act consitutiv incomplet; partenerul nu are sediul social în Franța (țara de desfășurare a proiectului)

2.

8477/23.05

Primăria orașului Cahul

Consolidarea unității naționale prin promovarea valorilor culturale românești

Respins

Lipsa următoarelor documente:

CV artiști; bilanț 2015; semnătură solicitant pe opis

3.

8234/19.05

TEATRUL MASCA

Living Statues @ European Theatre Workshop 2016

Respins

Lipsa certificatului de atestare fiscală

4.

8466/23.05

AO "Alternativa"

Arta ne unește

Respins

Dosar expediat după termenul limită (data poștei 20.05.2016)

5.

8467/23.05

ONG Fortuna

Renașterea culturală la sat - prin tradiții și obiceiuri

Respins

Dosar expediat după termenul limită (data poștei 20.05.2016)

6.

8259/19.05

Asociația "Compania de Teatru TWO OF US"

HOMO AMERICANUS / Micro-Stagiune de teatru non-verbal în New York

Respins

   

Lipsa următoarelor documente:

declarație de parteneriat completată de solicitant; documente care atestă capacitatea și experiența solicitantului în organizarea de proiecte; certificat de atestare fiscală; bilanț 2015. Documente fără mențiunea "conform cu originalul": actul constitutiv, statutul și hotărârea judecătorească

7.

8479/23.05

AO "Ruseștenii de Pretutindeni"

Un secol de istorie în imagini

Respins

Dosar expediat după termenul limită (data poștei 20.05.2016)

     

8.

8469/23.05

Centrul de Proiecte Culturale Arta Azi

Festivalul Internațional de Dramaturgie Contemporană Verbarium 2016

Respins

Partenerul cu sediul social în țara de desfășurare a proiectului (Republica Moldova) nu a semnat declarația de parteneriat; lipsa bilanțului, a certificatului de atestare fiscală și a certificatului de înregistrare în Registrul asociațiilor; perioada de desfășurare este necorespunzătoare regulamentului

 

9.

8313/19.05

Asociația ROCADE

EUROfEST 2016 - România și culturile europene la Montreal

Respins

Documente nesemnate și necompletate sau semnate în copie; acte de înființare netraduse

 

10.

8923/30.05

   

Asociația aromânilor/vlahilor din Albania

Prezervarea identității românești prin învățământ în limba română

Respins

 

Cerere de finanțare neconformă;

lipsa următoarelor documente: declarație de parteneriat,

declarație pe propria răspundere, hotărâre judecătorească, act constitutiv, statut, dovada sediului social, certificat de înregistrare a asociației, certificat de atestare fiscală și bilanț contabil

11.

8923/30.05

Asociația aromânilor/vlahilor din Albania

Expediție de cercetare științifică la românii din Albania. Studiu privind identificarea așezărilor, limba-dialectul, portul popular, folclorul, cântecele, obiceiurile și tradițiile românești din Albania

Respins

Cerere de finanțare neconformă;

lipsa următoarelor documente: declarație de parteneriat, declarație pe propria răspundere, hotărâre judecătorească, act constitutiv, statut, dovada sediului social, certificat de înregistrare a asociației, certificat de atestare fiscală și bilanț contabil

12.

8924/30.05

 

Alexandru Ioan Cuza - Gesellschaft für Literatur, Musik und Kunst e. V. Heidelberg

Festival de muzică de cameră, omagiu lui George Enescu

Respins

Lipsă partener;

documente netraduse/traduse incomplet

 

Domeniul: Arte vizuale

Nr.

Crt.

Nr.

ICR

Nume solicitant

Titlu proiect

Respins

Observații

1.

8222/19.05

Fundația FORMAT

Live Stud/IO

Respins

Documente fără mențiunea "conform cu originalul": statutul și hotărârea judecătorească; lipsa semnăturii solicitantului pe cererea de finanțare. Declarație de parteneriat neconformă cu originalul; certificatul de atestare expirat; documente netraduse în limba română

2.

8364/20.05

Baron Mirela -Prechtl

"Poduri feminine"

Respins

 

Solicitantul nu are partener cu sediul social în țara de desfășurare a proiectului; perioada de desfășurare este necorespunzătoare regulamentului; solicitantul nu are calitate de persoană fizică autorizată

3.

8470/23.05

Asociația Obștească Asociația Tinerilor Artiști "Oberliht"

Zilele Spațiului Public 2016

Respins

Declarația de parteneriat neconformă (ca partener e trecut solicitantul). Lipsa următoarelor documente: certificat de atestare fiscală; CV-urile membrilor echipei

 

4.

8312/18.05

Asociația ROCADE

FESTIVALUL FILMULUI ROMÂNESC CANADA 2016 - Montreal, Toronoto, Quebec, Ottawa, Laval, ediția a X-a

Respins

 

Documente nesemnate și necompletate sau semnate în copie; acte de înființare netraduse

 

***
Proiectele declarate ADMISE

la etapa I de selecție - verificarea eligibilității administrative a

proiectelor culturale depuse în cadrul Programului de finanțare CentenArt pentru anul 2016

            Domeniul: Artele Spectacolului

Nr.

Crt.

Nr.

ICR

Nume solicitant

Titlu proiect

Admis

1.

8478/23.05

Casa de cultură a Studenților Sibiu

Reprezentarea României la Concursul Internațional "Folk Vision Competition" Ankara

Admis

2.

8341/20.05

Asociația Clara Haskil Romania

Internationales Musikfestival Clara Haskil

Admis

3.

8476/23.05

ASOCIAȚIA PENTRU AMBULANȚA BACĂU

Provocarea talentelor "Răsună suflet de român în cântec pretutindeni"

Admis

4.

8475/23.05

ASOCIAȚIA PENTRU AMBULANȚA BACĂU

Provocarea talentelor "Sufletul de român pe scenele de pretutindeni"

Admis

5.

8313/19.05

Asociația COGITO ERGO SUM

Fotografie și Arhitectură - Case tradiționale românești - Dialog intercultural vizual

Admis

6.

8285/19.05

 

Asociația COGITO ERGO SUM

Micul Paris ieri și azi - fotografia în social media (Paris)

Admis

7.

8280/19.05

Asociația Culturală Isvor

Isvor. George Enescu

Admis

8.

8135/18.05

Asociația Obștească Centrul Studențesc Creativitate și Talent

"Crescuți prin skype" - spectacol-document despre condiția socială a copiilor rămași fără îngrijirea părinților

Admis

9.

8363/20.05

Asociația TAM-TAM

WHAT MAKES YOU YOU AND US US?

Admis

10.

8043/17.05

UCIMR-Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România

ICON ARTS PRESENTS "The Theree Cellists" Irish Tour

Admis

11.

8240/19.05

FUNDAȚIA CULTURALĂ SOUND

VIA SOUND - Vizibilitate Internațională și Acces la cultura românească cu corul SOUND

Admis

12.

8279/19.05

ASOCIAȚIA ARTE DELL'ANIMA

"Handel with care. Itinerant social theatre"

Admis

   

13.

   

8368/20.05

   

Asociația Bibliopolis

   

Les Recontres ThéPoFi - Théatre, Poésie et Film de Roumanie et de France au XX le siècle

   

Admis

14.

8114/18.05

Asociația Cultural-Educativă ARCANUL USV

Promovarea României adevărate în Portugalia

Admis

15.

8290/19.05

Asociația TEATRUL.RO

"TESTAMENT" - spectacol de teatru contemporan în turneu în Oslo, Norvegia

Admis

16.

8289/19.05

         

Asociația Secția de Coregrafie

IronCage

Admis

 

Domeniul: Arte vizuale

Nr.

Crt.

Nr. ICR

Nume solicitant

Titlu proiect

Admis

1.

8471/23.05

Asociația Tous pour l'Europe

Festivalul artelor vizuale

Admis

2.

8301/19.05

Asociația Atelier 35 Timișoara

Visul Telenațional

Admis

3.

8472/23.05

East Movies SRL D

Film cultural românesc în Canada

Admis

4.

8473/23.05

East Movies srld

Film cultural românesc în California

Admis

5.

8474/23.05

PELIN FILMS SRL-D

4GeneRelations Women (4GenW)

Admis

6.

8239/19.05

Fundația Pro Patrimonio

MEȘTEȘUG  GOLESCU

Admis

7.

8288/19.05

Asociația Atelier 35 Timișoara

D'EST

Admis

8.

8347/20.05

Fundația Interart TRIADE

ANOTHER BEGINNING. SCULPTURA: continuitate și disjuncție

Admis

9.

8286/19.05

Asociația pentru Dezvoltarea Obiectivelor Culturale

"Viața și opera lui Brâncuși în perioada României moderne - expoziție fotografică"

Admis

10.

8287/19.05

Asociația pentru Dezvoltarea Obiectivelor Culturale

"Romania 100 - expoziție foto"

Admis

11.

8302/19.05

Asociația PostModernism Museum

Minorități vechi și noi în artă

Admis

12.

8269/19.05

Asociația PIATRA DE TEMELIE

Kogaion sufletul Dac - legendă și imagine - povești digitale Audio-Guide

Admis

13.

8314/19.05

Asociația PIATRA DE TEMELIE

RomânIA Mea - Audio-Guide cu motivele și modelele de IE din România și Basarabia

Admis

14.

8566/23.05

ASOCIAȚIA 4 CULTURE

Contemporary perspectives on Romania interdisciplinary art

 

Admis

15.

8276/19.05

Fundația Pentru Harm Reduction

Manifest(are) con(tra) DADA

Admis

16.

8468/25.05

Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych "INPRO"

România: 100 de ani de Unire

Admis

 

Proiectele declarate RESPINSE

la etapa I de selecție - verificarea eligibilității administrative a

proiectelor culturale depuse în cadrul Programului de finanțare CentenArt pentru anul 2016

Domeniul: Artele Spectacolului

Nr.

Crt.

Nr.

ICR

Nume solicitant

Titlu proiect

Respins

Observații

1.

8235/19.05

Asociația Beneva

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război

Respins

Lipsă bilanț 2015; certificat de atestare fiscală expirat; act consitutiv incomplet; partenerul nu are sediul social în Franța (țara de desfășurare a proiectului)

2.

8477/23.05

Primăria orașului Cahul

Consolidarea unității naționale prin promovarea valorilor culturale românești

Respins

Lipsa următoarelor documente:

CV artiști; bilanț 2015; semnătură solicitant pe opis

3.

8234/19.05

TEATRUL MASCA

Living Statues @ European Theatre Workshop 2016

Respins

Lipsa certificatului de atestare fiscală

4.

8466/23.05

AO "Alternativa"

Arta ne unește

Respins

Dosar expediat după termenul limită (data poștei 20.05.2016)

5.

8467/23.05

ONG Fortuna

Renașterea culturală la sat - prin tradiții și obiceiuri

Respins

Dosar expediat după termenul limită (data poștei 20.05.2016)

6.

8259/19.05

Asociația "Compania de Teatru TWO OF US"

HOMO AMERICANUS / Micro-Stagiune de teatru non-verbal în New York

Respins

   

Lipsa următoarelor documente:

declarație de parteneriat completată de solicitant; documente care atestă capacitatea și experiența solicitantului în organizarea de proiecte; certificat de atestare fiscală; bilanț 2015. Documente fără mențiunea "conform cu originalul": actul constitutiv, statutul și hotărârea judecătorească

7.

8479/23.05

AO "Ruseștenii de Pretutindeni"

Un secol de istorie în imagini

Respins

Dosar expediat după termenul limită (data poștei 20.05.2016)

     

8.

     

8469/23.05

     

Centrul de Proiecte Culturale Arta Azi

     

Festivalul Internațional de Dramaturgie Contemporană Verbarium 2016

     

Respins

     

Partenerul cu sediul social în țara de desfășurare a proiectului (Republica Moldova) nu a semnat declarația de parteneriat; lipsa bilanțului, a certificatului de atestare fiscală și a certificatului de înregistrare în Registrul asociațiilor; perioada de desfășurare este necorespunzătoare regulamentului

 

9.

8313/19.05

Asociația ROCADE

EUROfEST 2016 - România și culturile europene la Montreal

Respins

Documente nesemnate și necompletate sau semnate în copie; acte de înființare netraduse

 

 

Domeniul: Arte vizuale

Nr.

Crt.

Nr.

ICR

Nume solicitant

Titlu proiect

Respins

Observații

1.

8222/19.05

Fundația FORMAT

Live Stud/IO

Respins

Documente fără mențiunea "conform cu originalul": statutul și hotărârea judecătorească; lipsa semnăturii solicitantului pe cererea de finanțare. Declarație de parteneriat neconformă cu originalul; certificatul de atestare expirat; documente netraduse în limba română

2.

8364/20.05

Baron Mirela -Prechtl

"Poduri feminine"

Respins

 

Solicitantul nu are partener cu sediul social în țara de desfășurare a proiectului; perioada de desfășurare este necorespunzătoare regulamentului; solicitantul nu are calitate de persoană fizică autorizată

3.

8470/23.05

Asociația Obștească Asociația Tinerilor Artiști "Oberliht"

Zilele Spațiului Public 2016

Respins

Declarația de parteneriat neconformă (ca partener e trecut solicitantul). Lipsa următoarelor documente: certificat de atestare fiscală; CV-urile membrilor echipei

 

4.

 

8312/18.05

 

Asociația ROCADE

 

FESTIVALUL FILMULUI ROMÂNESC CANADA 2016 - Montreal, Toronoto, Quebec, Ottawa, Laval, ediția a X-a

 

Respins

 

Documente nesemnate și necompletate sau semnate în copie; acte de înființare netraduse

 


Regulamentul de desfăşurare a sesiunii de selecţie Anexe