Organizarea Filialelor Institutului Cultural Român în provinciile istorice ale ţării

Prin hotărârea nr. 15.449 din 8 octombrie s-a stabilit organizarea filialelor Institutului Cultural Român în provinciile istorice ale ţării. Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova sunt municipiile în care se amplasează Filialele.Fiecărei Filiale i se alocă două posturi în structura de posturi a Institutului Cultural Român.
Fiecare Filială poate să-şi angajeze personal pe baza resurselor extrabugetare pe care le obţine. Resursele extrabugetare obţinute de o Filială rămân la dispoziţia acesteia.
Înfiinţarea altor Filiale este posibilă sub condiţia aprobării de către Comitetul Director al Institutului Cultural Român şi sub condiţia asigurării resurselor de finanţare necesare în 2013. În funcţie de resursele financiare disponibile, Institutul Cultural Român va putea decide ulterior asupra aplicării condiţiilor menţionate.
Fiecare Filială îşi elaborează un Program de acţiune în baza Programelor Institutului Cultural Român (documentul nr. 1545 din 12 octombrie 2012), deja aprobate de Consiliul de Conducere al Institutului Cultural Român şi în baza scopului filialelor prevăzut în documentul de înfiinţare şi în celelalte documente ale Institutului Cultural Român.

Scopul Filialelor este:
a) Să asigure cunoaşterea în centrele culturale respective a programelor şi oportunităţilor asigurate de Institutului Cultural Român;
b) Să elaboreze propuneri de programe care servesc misiunea stabilită de lege pentru Institutului Cultural Român;
c) Să preia răspunderea implementării unor programe ale Institutului Cultural Român, conform deciziilor pe care le iau împreună cu Comitetul Director;
d) Să sprijine cu mijloacele specifice ale Institutului Cultural Român, cultura ce se dezvoltă în provinciile istorice ale ţării;
e) Să coopereze cu institutele culturale române amplasate în străinătate în vederea promovării de valori competitive;
f) Să coopereze cu teatre, opere, edituri, universităţi, institute de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, companii în vederea sprijinirii afirmării lor internaţionale;
g) Să asigure obţinerea de resurse financiare în vederea susţinerii programelor culturale de la diferite niveluri ale Institutului Cultural Român;
h) Să dezvolte cooperări internaționale în beneficiul mutual.

Fiecare Filială dispune de un sediu, compus cel puţin din Birou al Directorilor, Sală de reuniuni, Sală cu echipamente de comunicaţii, şi are acces, pentru activităţile proprii, la săli de conferinţe, concerte, expoziţii, spectacole în localitatea respectivă. Sediul se obţine prin negocieri ale Directoratului Filialei cu Primari şi Consilii Judeţene.
Fiecare Filială este condusă de un Directorat, compus din Director şi Director Adjunct, precum şi din referenţi, care propun un Consiliu al Filialelor Institutelor Culturale Române, din care fac parte personalităţi ale lumii culturale, economice, financiare de la faţa locului.Programul de acţiuni şi Statutul fiecărei Filiale a Institutului Cultural Român au nevoie de aprobarea Comitetului Director al Institutului Cultural Român.