Informări

28 Jan 2013

Angajare prin concurs a personalului de conducere la ICR

1. Cadru Legal 1. art. III din OUG nr. 35/2011- pentru stabilirea unor măsuri în domeniul realizării programelor de interes public sau social, al îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi al funcţionării optime a instituţiilor statului, precum şi pentru aplicarea unitară

24 Jan 2013

Institutul Cultural Român va iniția constituirea Fundației pentru Cultura Română

Cu prilejul inaugurării joi, 24 ianuarie 2013, a filialei Banat-Crişana de la Arad, preşedintele Institutului Cultural Român, Andrei Marga, a anunțat că va fi înfiinţată o fundaţie pentru cultura română. Susținerea culturii necesită resurse. ICR este preocupat,

23 Jan 2013

2012 și prefigurarea anului 2013 la Institutul Cultural Român - raport preliminar

Este obligația legală a Institutului Cultural Român de a prezenta un raport privind activitatea din 2012. Prezentăm acest raport preliminar Comisiei de Cultură a Senatului României având în vedere împrejurarea că, prin Ordonanța de urgență a Guvernului României,

21 Jan 2013

Acord între ICR, Institutul de Diplomație Culturală din Berlin și Academia de Diplomație Culturală din Berlin

În cadrul programului de diversificare a relațiilor internaționale și de consolidare a cooperării intelectuale dintre România și statele Uniunii Europene, Institutul Cultural Român a încheiat un acord de cooperare cu Institutul de Diplomație Culturală din Berlin,

21 Jan 2013

Trei acțiuni de importanță majoră

Sunt necesare trei acțiuni de importanță majoră în România actuală – ce vor trebui întreprinse, în conjuncție, de Institutul Cultural Român, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerulul Tineretului și

21 Jan 2013

Precizări referitoare la inaugurarea Filialei ICR Moldova

Inaugurarea Filialei ICR Moldova, cu sediul la Iaşi, a avut loc la Casa cu Absidă, proprietate a Primăriei Municipiului Iaşi, concesionată Uniunii Scriitorilor din municipiu până în anul 2020. Autorităţile locale şi judeţene au cooperat cu Institutul Cultural

21 Jan 2013

Funcționarea institutelor culturale române din străinătate si noua strategie a ICR

Ca urmare a comentariilor rău voitoare apărute în presă în ultima vreme, Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate din cadrul Institutului Cultural Român dorește să aducă la cunoștința opiniei publice faptul că institutele culturale române din străinătate

20 Jan 2013

Înnoirea personalului la Institutul Cultural Român

Institutul Cultural Român, ca instituție publică reprezentativă a țării, are obligația de a rămâne deschis. Noua conducere a Institutului Cultural Român, instalată la 11 septembrie 2012, a anunțat de la început nevoia de a spori impactul acțiunilor institutelor

19 Jan 2013

Despre filialele Institutului Cultural Român - precizări ale președintelui ICR, Andrei Marga

Prin hotărârea nr. 15 449 din 8 octombrie 2012, Comitetul Director a decis stabilirea de filiale ale ICR în provinciile istorice ale țării. ICR are astfel filiale în țară și institute în diferite țări. Scopul filialelor este: a) Să asigure cunoaşterea în

21 Nov 2012 - 18 Jan 2013

Concursul naţional pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 55-a ediţie a Expoziţiei Internaţionale de Artă – la Biennale di Venezia

- Regulament de organizare - I. Dispoziţii generale 1. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Afacerilor Externe şi Institutul Cultural Român organizează concursul pentru selectarea proiectelor care vor reprezenta România la cea de-a 55-a ediţie

29 Nov 2012 - 15 Jan 2013

REGULAMENT-CADRU privind selecționarea prin concurs a proiectelor culturale pentru anul 2013 (actualizat)

(actualizare 13 martie 2013) Astăzi, 13 martie 2013, s-a încheiat etapa administrativă de selecție a dosarelor depuse în cadrul concursului de proiecte anunțat de Institutul Cultural Român în data de 29 noiembrie 2012. Conform art. 11 alin 2 din Odonanța nr. 51

11 Jan 2013

Reorganizarea Editurii Institutului Cultural Român

Editura Institutului Cultural Român are la activ tipărirea unor scrieri importante din cultura română și cultura universală, dar problema care se pune astăzi este multiplă: 1. Să se mărească producția editorială (efectiv de lucrări și tiraje); 2. Să se aplice