Colocviul internaţional «La campagna di Romania (1916–1917): esperienze e memoria storica»

Colocviul international La campagna di Romania (1916-1917) esperienze e memoria storica

Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Institutul Cultural Român, Consulatul General al României la Trieste, Departamentul de Ştiinţe Politice al Universităţii Roma Tre şi Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca, în colaborare cu Associazione Italiana Studi di Storia dell'Europa Centrale e Orientale, organizează, în cadrul manifestărilor dedicate la nivel naţional şi european Centenarului Primului Război Mondial, colocviul internaţional «La campagna di Romania (1916-1917): esperienze e memoria storica». Manifestarea ştiinţifică va reuni, în perioada 13-14 octombrie 2016, la Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, în sala de conferinţe «Marian Papahagi», cercetători şi universitari români şi italieni care vor analiza diferitele aspecte şi multiplele faţete ale implicării României în marea conflagraţie militară în răstimpul 1916-1917, precum şi impactul războiului asupra societăţii româneşti a epocii.

Nu a fost încă determinat cu certitudine impactul ostilităţilor de pe frontul românesc asupra ansamblului operaţiunilor militare ale celor două alianţe. Rămân, încă, în dezbatere mai multe aspecte controversate: angajamentul politic care a precedat starea de beligeranţă a României; pregătirea de război a Armatei Române; exploatarea resurselor de pe teritoriul românesc; schimbările tactice din timpul operaţiunilor militare şi abordările strategice ale înaltului comandament românesc etc. Cert este că Primul Război Mondial a fost un conflict diferit de toate conflagraţiile militare de până atunci. Bazându-se pe promisiunea unui sprijin constant şi consistent din partea Antantei, România s-a angajat într-un război complex, în cursul căruia, alături de aliaţii ruşi, s-a confruntat cu forţele reunite ale unei puternice coaliţii formată din Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria şi Imperiul Otoman. Este binecunoscut faptul că Franţa a fost văzută de elitele româneşti şi de o mare parte a populaţiei ca fiind aliatul natural al României şi forţa protagonistă din sânul Antantei, astfel că orientarea filofranceză a societăţii a constituit unul dintre factorii ce au înlesnit succesul politicii intervenţioniste a clasei politice a Vechiului Regat.

Problematicile ridicate de analiza efortului belic al României şi al celorlalte state implicate în Primul Război Mondial, predispoziţia specialiştilor de a le examina critic spre a oferi răspunsuri lămuritoare la numeroasele întrebări care încă persistă, în ciuda unui secol de cercetare care a generat o enormă bibliografie de specialitate, şi nu în ultimul rând necesitatea de a construi o cultură comună a memoriei ne-au determinat să promovăm organizarea unui colocviu internaţional care să valorifice cu precădere sursele primare, rezultatul muncii depuse în arhive şi biblioteci, dar şi să ofere un teren propice schimburilor de opinii, dezbaterilor, reevaluărilor şi metodologiilor inovatoare privitoare la numeroasele aspecte ale implicării Vechiului Regat şi a românilor în Marele Război.

Tema generală a colocviului va îngădui participanţilor să expună în propriile intervenţii aspecte punctuale, analizate critic şi exhaustiv, privitoare la implicarea României în Primul Război Mondial. Lucrările colocviului se vor desfăşura în secţiuni succesive, limbile de comunicare fiind italiana şi engleza. Manifestarea ştiinţifică reafirmă menirea Institutului Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia de a promova valorile naţionale şi de a construi punţi între culturi, constituindu-se într-o poartă deschisă în Italia pentru cei care sunt interesaţi de orice aspect relevant al culturii şi istoriei României şi de cunoaşterea multiplelor relaţii istorice româno-italiene.Programul colocviului