Andrei Marga: Patru luni de schimbări și anul 2013

Este firesc ca la încheierea unui an să se facă un bilanţ și să se pregătească viitorul.

Institutul Cultural Român, înființat prin hotărâri de Guvern și în baza unei legi, a înregistrat în ultimele patru luni schimbări majore pentru a-și atinge misiunea – aceea de a face cunoscută cultura română și de a-i asigura vizibilitate și prestigiu. Programele s-au diversificat (vezi Programele ICR 2012-2013), astfel încât să întâmpine și să sprijine efortul de consacrare al creatorilor. S-a asumat un concept lărgit de cultură (incluzând, alături de literatură, film, muzică, arte plastice, și științele sociale, științele în înțeles cuprinzător, cu aplicațiile lor tehnologice, filosofia, teologia), conform abordărilor europene și practicilor culturale contemporane. S-a trecut la organizarea filialelor ICR în capitalele culturale ale provinciilor istorice ale țării. S-a denunțat antagonizarea generațiilor practicată în ultimii ani și s-a revenit la criteriul valorii operei.

Posturile din Institutele Culturale Române din străinătate au trecut în regimul concursurilor. Toate proiectele pentru obținerea finanțării de la ICR au fost scoase la concurs, iar juriile sunt efectiv independente și, înainte de toate, competente. A început transferul de cărți și publicații dinspre editurile autohtone spre institutele culturale române din exterior. Fiecare dntre aceste institute trebuie să-și organizeze propria Bibliotecă a Culturii Române și Cursul de învățare a limbii române.

Împreună cu un consorțiu de edituri din țară, Institutul Cultural Român s-a angajat să editeze o serie de scrieri reprezentative ale culturii române, sub titlul The Library of Romania. Rețeaua institutelor culturale române din exterior este în curs de reevaluare, iar noi institute (la Munchen, Beijing, Kiev, Moscova, Atena, Cairo etc.) sunt deja proiectate. S-a trecut la asigurarea dezbaterii asupra evoluției României, în forme diverse (organizarea Conferințelor ICR, selectarea de reviste în vederea sprijinirii profilării lor pe dezbateri economice, juridice, sociologice, filosofice, organizarea de conferințe itinerante în institutele din exterior). Se trece la editarea The Review of Romanian Books – publicație periodică ce prezintă cărțile reprezentative ale diferitelor domenii ale culturii române. Se organizează Platforma Electronică Romania in the World, care va permite comunicarea completă cu diferite locuri de pe glob în care trăiesc cei ce revendică din cultura română.

România participă la târgurile internaționale de carte importante (iminente fiind Târgul de Carte de la Paris, unde România este invitat de onoare, apoi Göteborg etc.). A fost lansat programul sporirii resurselor extrabugetare și al accesării resurselor europene. Conducerea Institutului Cultural Român (Consiliul de Conducere, directorii generali, mulți directori) a fost înnoită complet. Se pot invoca multe alte schimbări majore pe direcția sincronizării.

Pentru anul 2013 Programul Institutului Cultural Român are drept priorități:
1.Prezentarea în forme variate a culturii române în exterior (concerte, expoziții, târguri de carte, traduceri de cărți ale autorilor români);
2.Finanțarea de proiecte care asigură cunoaștere, vizibilitate și prestigiu culturii române;
3.Finanțarea de burse destinate să sprijine creatorii în vederea propriei pregătiri și a realizării de performanțe semnificative;
4.Sprijinirea unor acțiuni culturale și a publicațiilor comunităților ce se revendică din cultura română;
5.Punerea în funcțiune a platformei electronice „România in the World” menită să asigure interacțiunea celor ce se revendică din cltura română;
6.Sprijinirea organizării de evenimente culturale internaționale de talie majoră (concerte, festivaluri, reuniuni etc.) în România;
7.Intrarea de funcțiune a filialelor ICR în provinciile istorice ale țării;
8.Prezentarea contribuțiilor românești în știință și tehnologie;
9.Extinderea dezbaterii publice asupra evoluției României (prin instituirea unui sistem de conferințe publice, sprijinirea unor publicații pentru profilare pe dezbateri, reuniuni naționale și internaționale, prezența specialiștilor români în alte țări etc.);
10.Editarea de publicații proprii destinate să facă cunoscută cultura română în exterior („The Review of Romanian Books”) și de serii (seria de volume „The Library of Romania”) în același scop;
11.Normalizarea structurii de personal în exterior (prin desemnarea unor personalități profilate ale culturii române, sprijinirea noilor generații de creatori, utilizarea stagiului în străinătate pentru dezvoltare culturală, ocuparea posturilor prin concursuri, adecvarea personalului în raport cu performanțele, compatibilizarea cu practicile europene etc.);
12.Normalizarea și sincronizarea activității din institutele culturale române din străinătate (prin stabilirea de acțiuni cu impact major, lărgirea înțelegerii și asumării culturii, organizarea de biblioteci ale culturii române și de cursuri de limbă română, transferul de cărți și de publicații dinspre editurile din țară spre institute, preocupări ale institutelor pentru finanțări proprii, mărirea eficienței folosirii alocărilor financiare, încadrarea în reperele europene ale cheltuielilor etc.);
13.Trecerea tuturor formelor de sprijin material în seama concursurilor anunțate public și decise de jurii competente și independente;
14.Amplificarea cooperării cu institute culturale naționale din Uniunea Europeană și din alte țări (în domeniul traducerilor în reciprocitate, al prezenței în reciprocitate a personalităților culturale și a formațiunilor reprezentative, al activităților în comun etc.);
15.Mărirea ponderii resurselor extrabugetare și accesarea de resurse financiare europene.

La încheierea anului 2012 și începutul anului 2013 urez, din toată inima, angajaţilor și numeroșilor colaboratori, Crăciun Fericit și La Mulţi Ani!

Andrei Marga
Președintele ICR