Ziua Limbii Române va fi marcată de Accademia di Romania din Roma prin organizarea unui recital de poezie

Miercuri 9 septembrie 2015, orele 18.00, în Sala de Conferințe, Accademia di Romania din Roma, sărbătorește aniversarea Zilei Limbii Române, sărbătoare stabilită de Parlamentul României prin Legea nr. 53/2013. Oaspetele nostru de la București, scriitorul GEO VASILE, va oferi publicului un recital de poezie în limba română și italiană. Poeziile fac parte din volumul bilingv publicat în Italia: Cortocircuito.Versuri.Versi. Scurtcircuit.

Evenimentul va continua cu un omagiu adus unui vechi text al limbii române, balada Miorița, care va fi citit în limba română și italiană și se va încheia cu lectura unui eseu original: EMINESCU, PRIMA REVOLUȚIE A LIMBAJULUI POETIC ROMÂNESC. Eseul despre Eminescu face parte dintr-o ediție bilingvă, îngrijită de Geo Vasile apărută în Italia, "LUCEAFARUL. ESPERO".Italienistul GEO VASILE este traducător, critic literar, scriitor și poet.GEO VASILE (n. 1942) a absolvit Colegiul Sf. Sava si apoi cursurile Universității din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (secția italiană-română), cu o lucrare de diplomă despre poezia și proza lui Cesare Pavese.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1994, activitatea sa fiind recompensată cu numeroase premii. Între 2000 și 2008 a publicat ediții bilingve, româno-italiene, apărute în România și în Italia, din operele unor poeți români: Mihai Eminescu, George Bacovia, Ion Vinea, Gellu Naum. De asemenea, în perioada 2004-2008 a tradus în limba română din opera lui Italo Calvino, Umberto Eco, Giovanni Sartori, Tiziano Scarpa etc. Este autorul a șase volume de istorie și critică literară. În 2008, italienistul Geo Vasile a primit Medalia orașului Veneția (primarul Massimo Cacciari) pentru promovarea relațiilor culturale și prietenie între Italia și România. Pe 18 septembrie 2013 i-a fost decernat la sediul Ambasadei Republicii Italiene din București de către Excelenta Sa ambasadorul Diego Brasioli ordinul Stella d'Italia în grad de Cavaler pentru cărțile, studiile și conferințele sale dedicate promovării limbii și literaturii italiene în România, precum și diploma aferentă semnată de președintele Republicii, Giorgio Napolitano.

În 2014 el a fost distins cu Premiul Internațional Flaiano, Pescara, pentru o antologie critică de poezie contemporană italiană: "Da Clemente Rebora Donatella Bisutti".
Intrarea este liberă.