Ziua Limbii Române - Congresul Internațional al Eminescologilor, ediția a VI-a Chișinău 2017

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cuAcademia de Ştiinţe a Moldovei,Institutul de Filologie al Academiei de Științe,Centrul Academic Internaţional Eminescu,Asociaţia Naţională a Oamenilor de Creaţie din Moldova, pentru a marca Ziua Limbii Române, organizează a VI-a ediție aCongresului Mondial al Eminescologilor, ce urmează să se desfășoare în perioada 4 – 5 septembrie 2017, laAcademia de Științe a Moldovei.

Întrunind eminescologi importanți din România, Turcia, Ucraina, Austria, Bulgaria, chile,Italia și Republica Moldova, Congresul are drept obiectiv principal crearea unui program bine sistematizat de promovare a operei și personalității lui Mihai Eminescu în întreaga lume, aprofundarea studiului acestora, informarea reciprocă a eminescologilor asupra exegezelor apărute în ultimul timp.

În cadrulCongresului Mondial al Eminescologilor,ICR Chișinău susține prezența a patru cunoscuțit eminescologi din România, Italia și Turcia: Eugen Simion, Ioan Aurel Pop, Giuseppe Manitta și Ali Narcin.

Cu această ocazie, vor susţinealocuţiuni de deschidereacad. Gheorghe DUCA, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Mihai CIMPOI, preşedinte al Congresului și acad. Valeriu Matei, director al Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chişinău.

Inaugurarea lucrărilor Congresului Mondial al Eminescologilor, ediția a VI-a, va avea loc luni, 4 septembrie 2017 ora 10.00, înSala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei(bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, et. 1)

PROGRAMUL

CONGRESULUI MONDIAL AL EMINESCOLOGILOR

(ediţia a VI –a, 4-5 septembrie 2017; Chişinău)

4 septembrie 2017

( sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei)

Ora 10.00 Deschiderea oficială a Congresului

Moderează acad. Mihai Cimpoi

Cuvânt de deschidere – acad. Gheorghe Duca, preşedinte al AŞM

Mesajul primului Ministru al Republicii Moldova, domnul Pavel FILIP

Cuvântul dnei Monica BABUC, ministrul Culturii al Republicii Moldova

Mesajul Excelenţei Sale dl Daniel Ioniţă, ambasadorul României la Chişinău

Mesaj din partea ICR Chișinău - acad. Valeriu Matei

Prezentarea ediţiei Opere de Mihai Eminescu, ed. D. Murăraşu” – Ioan Pavăl, primarul comunei Dumbrăveni, Suceava, Mihai Chiriac, secretarul primăriei Dumbrăveni.

Discursul prof. Mihai STAN (Târgovişte)

Ora 11.00 Şedinţa plenară: PUBLICISTICA LUI EMINESCU

Moderează acad. Mihai Cimpoi, acad. Eugen Simion

Noi perspective exegetice asupra publicisticii eminesciene – acad. Ioan-Aurel Pop (Academia Română)

DEZBATERI

Scriitor, Vladimir BEŞLEAGĂPublicistica lui Eminescu, azi.

Acad. Victor CRĂCIUN - Probleme ale românilor de pretutindeni în publicistica lui Eminescu.

Prof. dr. Tudor NEDELCEA – Aspecte inedite ale “prozei de idei” eminesciene.

Prof. dr. Florian COPCEA – Ideea europeană în opera lui Eminescu.

Prof. Theodor Codreanu– Basarabia eminesciană.

Acad. Vasile TârâŢEanu – Eminescu şi Bucovina.

Dr. Nae-Simion PLEŞCA – Parlamentarismul în articolele din “Timpul”.

Prof. Mihaela MOCANU – Limbajul politic eminescian.

Dr. Ioan IeŢcu – Preocupări medicale în Fragmentarium.

În dezbateri vor lua cuvîntul: prof. Vasile Bahnaru, prof. N. Georgescu, prof. Dumitru Copilu –Copillin, prof. Victor Petrescu, prof. George Coandă, Miroslava Luchiancicova (Metleaeva), prof. Viorel Dinescu, Lucia Olaru-Nenati ş.a.

PAUZĂ (ora 14.00- 15.00)

Ora 15.00

Eminescu universal

Moderează: prof. Vasile BAHNARU, prof. Bogdan CREŢU

Xu Wende (China) - Eminescu şi China.

Dr. Giuseppe MANITTA (Italia) – Mihai Eminescu e la „Letteratura italiană”.

Prof. Laura Hant(Austria)- Eminescu la Viena

Prof. Ali Narćin (Turcia)– În stilul Divan.

Prof. Ognean Stamboliev (Bulgaria),– Integrala prozei eminesciene în Bulgaria. (prezintă scriitorul Gheorghe Barbarov)

Mario Castro Navarette (chile) – Ce s-a tradus din opera lui în spaniolă

Vladimir POIATA ( Ucraina) – Versiuni în limba lui Şevcenco.

5 septembrie 2017

Ora 10.00

Centrul Academic Internaţional Mihai Eminescu

Moderează: acad. Eugen SIMION, acad. Victor CRĂCIUN, prof. Mihai Stan

Lansări de carte:

Dicţionar cronologic Mihai Eminescu de Săluc Horvat

Dicţionarul enciclopedic Mihai Eminescu de Mihai Cimpoi

Eminescu şi literatura italiană de Guseppe Manitta

Bedniat Dionis, trad. de Ognean Stamboliev.

Dicţionarul general al literaturii române, vol. I-IV, coord. acad. Eugen Simion.

Volum omagial Mihai Cimpoi- 75 – coord. prof. Alexandru Burlacu

Ora 13.00 Închiderea Congresului