Writings


by Saşa Pană (1902-1981); Gellu Naum (1915-2001); Ion Vinea (1895-1964); Geo Bogza (1908-1993); B. Fundoianu (Fondane) (1898-1944); Gherasim Luca; D. Trost; Ilarie Voronca (1903-1946); Integral; F. Brunea; Ion Călugăru; M. H. Maxy (1895-1971); Paul Păun; Virgil Teodorescu