Virgil Nemoianu - Străin prin Europa - Note de călătorie 1983-1992, 2006, 232 p.

Notele de jurnal ale scriitorului "european de origine, american prin opţiune" Virgil Nemoianu, reputat profesor universitar pe plan internaţional, membru al Academiei Europene de Artă şi Ştiinţe, invită cititorul la o călătorie imaginară prin Europa, oferindu-i perspectiva spectatorului transoceanic, care "vizita ca un străin locurile din care provenea sau contempla ca noutăţi rădăcinile proprii." Călătoria se încheie în anul 1992, momentul revenirii în ţară a autorului, după o absenţă obligatorie de şaptesprezece ani. Aşa cum el însuşi mărturiseşte, "pe tot parcursul notelor de călătorie culturalul a dominat socialul", un spaţiu considerabil din text ocupându-l descrierea tablourilor din muzeele vizitate.