Violeta Barbu (coordonator) - De la comunitate la societate - Studii de istoria familiei din Ţara Românească sub Vechiul Regim, 2007, 296 p.

Volumul reuneşte texte ale autorilor: Violeta Barbu, Florina Manuela Constantin, Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, Andreea-Roxana Iancu şi Gheorghe Lazăr.

"Cum au fost construite, cum au funcţionat şi cum s-au întrupat în legături sociale reprezentările pe care bărbaţii şi femeile din lumea Vechiului Regim le-au plăsmuit despre viaţa în familie, despre raporturile între sexe, despre raporturile patrimoniale, despre inserţia socială, despre transmiterea valorilor, despre justiţie, autoritate şi ordine publică? Am căutat cu prudenţă să găsim răspunsuri la aceste întrebări şi am procedat, din perspective diferite, la jalonarea unui loc, facandu-ni-l familiar. Ceea ce am descoperit, dincolo de frumuseţea aventurii istoricului, convingerea, banală şi gravă totodata, că modul de a trăi împreună al celor care ne-au precedat nu a încetat să plăsmuiască şi astăzi chipul în care suntem." Violeta Barbu