Victor Hugo - Balade şi alte poezii, 2006, 116 p.

Preambul, traducere şi glose de Şerban Foarţă.

"Imaginea unui Victor Hugo mult prea retoric şi pletoric, prea-inspirat (şi, pe alocuri expirat), e dezminţită, ca aici, de scrierile lui minore, în care ceea ce primează este savoarea şi umorul, umor grotesc şi/sau baroc (ca unul decurgând, în parte, din chiar excesul tehnicist.) Virtuoz, nu, însă, gratuit (căci excerciţiul acrobatic al rimelor-ecou, în ocurenţă, e de natură să calchieze ecolalia, dacă vreţi a cornurilor de vânătoare), acest Hugo funambulesc îi va desfide, totdeauna, pe bravii lui tălmăcitori...(La Chasee du Burgrave/ Vânătoarea Burgravului)." Şerban Foarţă