Victor BABEŞ

4 iulie 1854, Viena - 19 octombrie 1926, Bucureşti
medic român


Victor Babeş a fost un bacteriolog şi morfopatolog român, fondator al şcolii româneşti de microbiologie, membru al Academiei Române din 1893.
Este unul din fondatorii microbiologiei moderne, autor al primului tratat de bacteriologie din lume (Bacteriile şi rolul lor în anatomia şi histologia patologică a bolilor infecţioase, scris în colaborare cu savantul francez A. V. Cornil, în 1885). A adus contribuţii deosebit de importante, de renume mondial, la studiul turbării, leprei, difteriei, tuberculozei etc. A pus în evidenţă, în celulele creierului animalelor bolnave de turbare, corpusculii Babeş-Negri cu valoare diagnostică, a descoperit peste 50 de germeni noi (pseudobacilul răpciungii, germenii din grupul paratific etc.) şi a pus bazele seroterapiei. Prin cercetările sale valoroase asupra antagonismelor microbiene s-a situat printre precursorii ideilor moderne asupra antibioticelor. Activitatea lui Babeş a influenţat puternic şi dezvoltarea medicinii veterinare, imprimându-i orientări noi, strâns legate de obiectivele medicinii profilactice. El a introdus vaccinarea antirabică în ţara noastră, ameliorând metoda prin asocierea, în cazurile grave, cu seroterapia. Este autorul primului model raţionalizat de termostat, al unor metode de colorare a bacteriilor şi a ciupercilor din culturi şi din preparate histologice. S-a preocupat îndeaproape de problemele medicinii profilactice (alimentarea cu apă a oraşelor şi a satelor, organizarea ştiinţifică a luptei antiepidemice etc.). Strâns legat de popor, Babeş a luptat pentru aplicarea cuceririlor ştiinţei în scopul îmbunătăţirii vieţii oamenilor. A studiat cauzele bolilor cu extindere în masă (pelagra, tuberculoza etc.), arătând şi rădăcinile sociale ale acestora.
În întreaga activitate ştiinţifică şi socială, un rol important l-a avut concepţia sa filozofică materialistă, expusă în special în lucrările: Consideraţiuni asupa raportului ştiinţelor naturale către filozofie (1879) şi Credinţa şi ştiinţa (1924).

Surse:
http://www.ici.ro/romania/ro/stiinta/babes.html
http://ro.wikipedia.org/wiki/Victor_Babes