VENEȚIA. Personalități române și italiene îl evocă pe marele istoric Nicolae Iorga, la 80 de ani de la moartea sa

Conferința-webinar „Portretul lui Nicolae Iorga – istoric, om de cultură, patriot. La optzeci de ani de la dispariția sa tragicăˮ, va avea loc vineri, 27 noiembrie 2020, ora 16.00 (ora României), pe contul de youtube al Unitelma Sapienza: https://bit.ly/UnitelmaSapienza_RitrattoNicolaeIorga. Evenimentul este organizat de IRCCU Veneția, în parteneriat cu Unitelma Sapienza, Academia Română și Ambasada României în Italia, în ziua în care se împlinesc 80 de ani de la moartea marelui istoric Nicolae Iorga.

Vor susține prezentări: Antonello Folco Biagini, rectorul Unitelma Sapienza; Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române; E.S. George Bologan, Ambasadorul României în Italia; Grigore Arbore-Popescu, directorul IRCCU Veneția; Andrei Pippidi, membru corespondent al Academiei Române; Giuseppe Motta (Spienza Universita di Roma); Alessandro Vagnini (Sapienza Universita di Roma); Andrea Carteny (Spienza Universita di Roma); Stefano Bianchini (Universita di Bologna); Ioan Bolovan, directorul Institutului de Istorie „George Barițiu“, Cluj-Napoca; Ovidiu Cristea, director al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, București; Andrei Timotin, director al Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, București; Cornel Sigmirean, director al Institutului de Studii Socio-Umane al Academiei Române, Tg. Mureș; Roxana Mihaly, bursieră (post-doctorat) IRCCU Veneția.

Nicolae Iorga (5 iunie 1871, Botoșani – 27 noiembrie 1940, Strejnic, județul Prahova) a fost istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar şi academician român, una dintre cele mai mari personalități ale României.

TEME CONFERINȚĂ

În deschidere, din partea organizatorilor:

•Grigore Arbore-Popescu, director IRCCU Veneția: scurtă prezentare a evenimentului care a generat evocarea personalității lui Iorga în cadrul colocviului, care se desfășoară în același an cu aniversarea a 90 de ani de la deschiderea Casei Române / Casa Romena de la Veneția;

•George Bologan, Ambasador al României în Italia: salutul Ambasadei și al autorităților române adresat participanților;

•Ioan Aurel Pop, Președinte al Academiei Române, București: „Geneza statului medieval românesc în viziunea lui Nicolae Iorga / Prolusione. Genesi dello stato medievale romeno nella visione di Nicolae Iorgaˮ

•Antonello Folco Biagini, Președinte Fondazione Univ. Roma 1, Rector al Unitelma: „Italia și România în anii ‘20 al secolului al XX-lea / Italia e Romania negli anni Venti del Novecento”

Intervenții ale participanților români :

•Ioan Bolovan, director al Institutului de Istorie „George Baritiu” al Academiei Romane, Cluj-Napoca: „Nicolae Iorga și instituțiile culturale românești din Transilvania / Nicolae Iorga e le istituzioni culturali romene della Transilvania”;

•Andrei Pippidi, membru corespondent al Academiei Române, București: „Personalitatea și opera lui Nicolae Iorga în memoria persoanelor și a instituțiilor românești din deceniile post 1989 și Jurnalul lui Iorga privind anii 1938-1940, publicat în 2018 / La personalità e l’opera di Nicolae Iorga nella memoria delle persone e delle istituzioni romene nei decenni post 1989 e il Diario di Iorga riguardante gli anni 1938-1940, pubblicato nel 2018”;

•Ovidiu Cristea, director al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, București: „Cruciada în Evul Mediu târziu în opera istoriografică a lui Nicolae Iorga / La Crociata nel Tardo Medio Evo nell’opera storiografica di Nicolae Iorga”;

•Andrei Timotin, director al Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, București: „Studiile bizantine în opera lui Nicolae Iorga / Gli studi bizantini nell'opera di Nicolae Iorga”;

•Cornel Sigmirean, director al Institutului de Studii Socio-Umane al Academiei Române, Tg. Mureș: „Un mit național: Nicolae Iorga și românii din Transilvania la începutul secolului al XX-lea / Un mito nazionale: Nicolae Iorga e i romeni di Transilvania all’inizio del Ventesimo secolo”;

•Roxana Mihaly, bursieră (post-doctorat) IRCCU Veneția: „Nicolae Iorga și Pavilionul României la Bienala de la Veneția (1938-1940) / Nicolae Iorga e il Padiglione della Romania alla Biennale di Venezia (1938-1940)ˮ.

Intervenții ale participanților italieni:

•Giuseppe Motta, Univ. Roma 1 Sapienza: „Iorga și naționalismul român / Iorga e il nazionalismo romeno”;

•Alessandro Vagnini, Univ. Roma 1 Sapienza: „Primul Război Mondial și susținerea Antantei / La Prima guerra mondiale e il sostegno all'Intesa”;

•Andrea Carteny, Univ. Roma 1 Sapienza: „Suportul dat de Iorga naționalităților și minorităților din Balcani / Il supporto di Iorga alle nazionalità e alle minoranze nei Balcani”;

•Stefano Bianchini, Univ. Bologna: „Societate și politică în viziunea lui Nicolae Iorga / / Società e politica nella visione di Nicolae Iorga”