Vasile Pârvan - Scrisori inedite/Lettere inedite, 2007, 116 p.

Ediţie şi note de Ion Bulei.

Vasile Pârvan se numără printre intelectualii creatori de instituţii, iar scrisorile din acest volum, scrise în perioada directoratului său la Şcoala Română de la Roma, dovedesc ataşamentul marelui cărturar faţă de valorile culturii române şi preocuparea ca aceste valori să fie cunoscute în lume. Scrisorile provin din Arhiva Ministerului Afacerilor Externe şi se referă la problemele Şcolii: bursieri, pregătirea lor, condiţiile de studiu şi de viaţă la Roma, crearea şi continua îmbogăţire a bibliotecii, construirea noului local al Şcolii - Accademia di Romania… O mare atenţie acordă publicaţiilor Şcolii: Ephemeris Dacoromana , cu studii de arheologie, de istoria artei, de cercetare analitică a textelor literare, şi Diplomatarium Italicum,cu documente istorice adunate de bursieri în arhivele italiene, privind, desigur, romanitatea orientală de la Dunăre şi Carpaţi.