Varvara Buzilă - Covoare basarabene / Bessarabian Carpets

Ediţie bilingvă (română-engleză)
Prefaţă de Petre Guran
Concepţie grafică: Romeo Şveţ
Traducere în limba engleză: Jean Harris, Monica Voiculescu

Autoarea ne prezintă, într-un studiu documentat, o parte importantă din zestrea culturală a Republicii Moldova: covoarele basarabene selectate din patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Autoarea urmărește evoluția tematico-stilistică, arta țărănească a țesutului și cromatica rafinată a acestor piese de patrimoniu, recuperate, salvate în momente istorice dramatice.

Covoarele reproduse în album fac parte din colecția istorică a Muzeului Zemstvei Basarabene, a cărei constituire a început în ultimele decenii ale secolului al 19-lea și continua până în prezent prin efortul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău.

Această colecție este excepțională fiindcă ne arată în primul rând că țesătura țărănească a fost considerată obiect de patrimoniu încă din secolul al 19-lea, în al doilea rând prin colaborarea la identificarea obiectului de valoare estetică și culturală a peste un secol de colecționari și etnografi, în al treilea și ultimul rând pentru vechimea, varietatea și autenticitatea acestor covoare. - Petre Guran