VARȘOVIA. PLAKAT ’60, semnată de artistul Octavian Neculai, la Szczecin

Între 27 septembrie și 10 octombrie 2021 este deschisă, la Liceul de Arte Plastice „Constantin Brâncuși” din Szczecin (ul. Kurkowa 1), expoziția PLAKAT ’60, a artistului Octavian Neculai.

Expoziția poartă în ea sâmburele experimentului – cel al artistului cu el însuși, o transpunere a gândurilor, nu în cuvinte, ci în desene, instalații, în scurte animații, în detalii neobișnuit armonizate. Prin imagini statice și schimbătoare, lumini și sunet, expoziția îi oferă publicului bogăția și intensitatea lumii interioare a creatorului, fragmente și opriri din drumurile pe care a mers, amintiri, pe care ochiul întors le redă cu căldură în exterior, povești desprinse din amintirile anilor ’60. Dragoste pentru Om și artă, prietenie, ironie la adresa deșertăciunilor umane trecătoare, căutarea permanentă, reală, a locului hărăzit.

Titlul expoziției face trimitere, desigur, la valoroasa și puternică Școală Poloneză a Afișului din anii ’60 (polonezul „plakat” se traduce în română ca „afiș”). Anii ‘60 sunt anii în care grafica poloneză a făcut explozie, mai ales prin unicitatea ideilor și a desenului, a fost cea care m-a înspirat și m-a ajutat să-mi găsesc un drum personal în lumea asta atât de pretențioasă. Am în minte două nume de artiști de seama ai Școlii Poloneze a Afișului: Henryk Tomaszewski și Jan Lenica, nu pot să neg influența lor, în sensul profund al cuvântului, în toate afișele pe care le-am făcut de-a lungul timpului, afirmă Octavian Neculai.

Octavian Neculai a absolvit în 1966 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” din București. Concomitent cu drumul arhitectului de profesie (consultant de arhitectură, profesor colaborator și asociat al UAIM, arhitect practician) și-a revelat capacitățile extraordinare și inovatoare în munca de scenograf, lucrând alături de mari nume ale teatrului românesc: Liviu Ciulei, Dan Jitianu, Andrei Şerban, Alexandru Darie, Mihai Mănuţiu sau Alexandru Dabija. S-a simțit „acasă” în teatru și operă (de altfel, a și condus Opera Națională din București, din poziția de director general adjunct), creând scenografia unor spectacole memorabile. Personalitate culturală complexă, prețuită atât de artiști, umaniști, cât și de practicieni și adepții științelor, Octavian Neculai a realizat numeroase proiecte destinate spațiului spectacolului, remodelări și reabilitări de teatre, amenajări interioare, a conceput pavilioane la târguri și expoziții din țară și străinătate. A fost distins cu premii pentru arhitectură, decoruri si costume în concursuri interne și internaționale, cu premii pentru scenografie în teatru și operă.