Un minut pentru Eminescu

ICR Budapesta şi Filiala Seghedin cer în 15 ianuarie, pe Internet, 1 minut din timpul a 475 de destinatari din Ungaria, pentru a arunca o privire unui portret şi pentru a citi următorul mesaj:
"Priviţi acest chip fin, vizionar, marcat de o profundă tristeţe: este chipul lui MIHAI EMINESCU
, poetul romantic, neegalat în adâncimea gândului şi frumuseţea limbii poetice. 15 ianuarie este pentru români ziua de graţie în care s-a născut el, la 1850, din aceeaşi familie de mari scriitori cu Petőfi Sándor sau Madách Imre, pentru a lăsa literaturii universale, în doar 39 de ani de viaţă, o operă strălucită: poezie, proză, teatru, publicistică.
Citiţi, pentru a intui resortul tristeţii sale şi intesitatea gândirii poetice, poezia postumă Dintre sute de catarge
, în excepţionala tălmăcire a lui Kányádi Sándor:..." Un slideshow cu Glossa poate fi văzut pe http://www.icr.ro/filiale/BUDAPESTA şi pe http://www.icr.ro/filiale/SZEGEDIN.
Memoriei lui Eminescu i se dedică şi prima ediţie a Film Klub
-ului budapestan din 14 ianuarie 2009, orele 19:00, cu „Eminescu versus Eminem" în regia lui Florin Piersic Jr., film realizat în 2005, un cine-verite alb-negru, care aduce un unghi post-modern asupra unei lumi care râde de ea însăşi, aşa cum marele poet a intuit