Translation and Publication Support Programme, sesiunea I, 2009 - rezultatele jurizării

24 de traduceri din autori români vor fi editate în străinătate cu sprijinul Institutului Cultural Român, în urma primei sesiuni de jurizare din acest an în cadrul Programului de finanţare a editorilor străini pentru traducerea autorilor români – TPS (Translation and Publication Support Programme).
Între volumele care vor fi publicate de edituri din 11 ţări (Bulgaria, Elveţia, Franţa, Grecia, Italia, Polonia, Serbia, Slovacia, Spania, Ungaria, Statele Unite ale Americii) figurează lucrări canonice, opere ale unor autori contemporani consacraţi dar şi cărţi ale unor scriitori în curs de afirmare.
Autorii, titlurile şi editurile finanţate în sesiunii I din 2009 a TPS sunt:

• Gabriela Adameşteanu, Dimineaţă pierdută - Europa Könyvkiadó (Ungaria, traducător Koszta Gabriela)

• Lucian Blaga, Piatra vorbeşte (antologie de poezie) –Visor Libros (Spania, traducători Omar Lara, Gabriela Căprăroiu)

• Lucian Boia, Istorie şi mit in conştiinţa românească – KX Critique & Humanism (Bulgaria, traducător Deyanov Stilyan)

• Gianina Cărbunariu, Peca Ştefan, Lia Bungar, Nicoleta Esinencu – Poimâine alaltăieri, Sunshine Play, Femeia din manuscris, Zuckerfrei – Panorami (Bulgaria, traducător Ivan Radev)

• Mircea Cărtărescu, Orbitor – aripa dreaptă – Editions Denoel (Franţa, traducător Laure Hinckle)

• Petru Cimpoeşu, Christina domestica şi vânătorii de suflete – Mira Editores (Spania, traducător Francesco Javier Marina Bravo)

• Mircea Eliade, Jurnalul portughez şi alte scrieri – Editoriale Jaca Book SPA (Italia, traducători Cristina Fantechi, Roberto Scagno)

• Vasile Ernu, Născut în URSS – KX Critique & Humanism (Bulgaria, traducător Deyanov Stilyan)

• Dinu Flămând, Migraţia pietrelor – Palomar di Alternative (Italia, traducător Giovani Magliocco)

• Filip Florian, Zilele regelui – Magveto Ltd. (Ungaria, traducător Zsolt Karacsonyi)

• Filip Florian, Degete mici - Killigram (Slovacia, traducător Eva Kenderessyova)

• Benjamin Fundoianu, Poezii şi Tânguinţa lui Petra – Sarl le Temps Qu'il Fait (Franţa, traducător Odile Serre)

• Petre Ispirescu, Legendele şi basmele românilor – Dioti I. Melpomeni (Grecia, traducător Ciprian Suciu)

• Florin Lăzărescu, Trimisul nostru special – Zonza Media Group (Italia, traducător Ileana Maria Pop)

• Norman Manea, Despre clovni: Dictatorul şi artistul – Editions du Seuil (Franţa, traducător Marily Le Nir)

• Andrei Pleşu, Despre îngeri (Universitas Polonia, traducător Tomasz Klimkowski)

• Cristian Robu-Corcan, Gravură în mi bemol –Vega Media Doo (Serbia, traducător Daniela Popov)

• Cecilia Ştefănescu, Legături bolnăvicioase – Green Gallery (Polonia, traducător Zdzislaw Hryhorowicz)

• Lucian Dan Teodorovici, Circul nostru vă prezintă – Zonza Media Group (Italia, traducător Ileana Maria Pop), Dalkey Archive Press (SUA; traducător Alistair Ian Blyth), L'Harmattan Könyvkiado és terjessztö Kft. (Ungaria, traducător Nagy Zsuzsanna)

• Dumitru Ţepeneag, Hotel Europa – Dalkey Archive Press (SUA; traducător Patrick Camiller)

• Mircea Vasilescu, Eurotextes – MētisPresses sàrl (Elveţia, traducător Ioana Both)

• Matei Vişniec, Maşinăria Cehov – Charmanis Athanassios Ypsilon/ Books (Grecia, traducător Vsilikioti Ersi)


Din comisia de experţi independenţi care au evaluat dosarele prezentate de editorii străini au făcut parte Jaroslaw Godun (director, Institutul Polonez), Ioana Grünwald (director, Centrul de Carte Germană), Simona Sora (critic literar), Livia Szasz (director editorial, Editura Leda din cadrul Grupului Corint) şi Al. Şahighian (traducător). Subvenţiile acordate însumeasă aproximativ 122.000 EUR.

Lansat în anul 2006, programul TPS îşi propune să faciliteze accesul publicului străin la literatura română şi să sprijine prezenţa autorilor români pe piaţa internaţională de carte, prin finanţarea costurilor de traducere (şi publicare, atunci când este cazul). TPS sprijină publicarea şi difuzarea în lume a operelor relevante pentru cultura română, din domeniile literatură şi ştiinţe umane. Prin acest program au apărut peste 75 de volume în ţări din Europa şi America Centrală şi de Nord. În luna aprilie 2009, numărul apariţiilor în străinătate susţinute prin programele de profil iniţiate de Institutul Cultural Român (Translation and Publication Support, 20 de autori, Publishing Romania) a depăşit cifra 100.
Următorul termen limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 20 octombrie 2009 (data poştei).

Detalii: www.cennac.ro