TIMIȘOARA. Revista Orizonturi culturale italo-române a lansat proiectul online „Biblioteca Orizonturi”

Proiectul „Biblioteca Orizonturi”, care reuneşte atât opere edite (volume în format pdf integral sau parţial, precum şi articole individuale în pdf), cât şi extrase inedite din opere italiene în traducere românească - proză, poezie, eseistică, publicate în mod constant în paginile revistei, marchează 10 ani de existență a revistei „Orizonturi culturale italo-române”. O secţiune distinctă a acestui proiect este Biblioteca Orizonturi de Artă.

Pentru îmbogăţirea secţiunii operelor edite, editorii şi operatorii culturali în general sunt invitați să îşi aducă propria contribuţie la bibliotecă, care este pusă la dispoziţia tuturor celor interesaţi, permanent online. În felul acesta, poate fi diversificat aportul cultural pe care revista îl oferă deja prin proiectele de database pe care le-a realizat până acum, în ideea de a crea un instrument operativ centralizat online, unicul de acest fel şi, ca atare, de mare utilitate atât pentru specialişti, cât şi pentru publicul larg.

Scriitori români în italiană: titlurile de autori români publicate în italiană din 1903 până în prezent, nu numai în Italia, ci şi în România în ediţii bilingve;

Scriitorii români italofoni: cuprinde atât Autorii din România cu publicaţii în limba italiană, cât şi Scriitorii migranţi,cei care locuiesc în Italia, scriind şi publicând în limba italiană;

Cioran in italiano: titlurile scrierilor lui Emil Cioran publicate până acum în italiană, ca şi ale volumelor dedicate lui Cioran apărute în Italia;

Italienistica traduceri: titlurile de autori italieni publicate în România din 2011 până în prezent;

Italienistica studii: titlurile de cărţi de autor, volume colective, studii în reviste, recenzii, publicate în 2011 în România şi în străinătate, în cadrul tematic specific italienisticii în perspectivă românească, database din care am publicat până acum prima parte.

Ediţia română propune următoarele pagini: Roberto Scagno: un intelectual occidental în Bucureştiul anilor ’70 (interviu realizat şi tradus de Octaviana Jianu); Avanpremieră. „Ce îi încredințăm vântului” de Laura Imai Messina (Smaranda Bratu Elian);Roma, oraș al pictorilor. Bogdan Vlăduţă, invitat la „Orizonturi de Artă”; Serafina Pastore în dialog cu artista Anca Vintilă-Dragu; Alte povestiri autobiografice semnate de Massimo d’Azeglio (traducere de Doina Condrea Derer); Un bilanţ tragic pentru cinematografia românească (evocări de Laurențiu Damian şi Ioana Eliad); Noi semnalări în „Biblioteca Orizonturi”.

Ediţia italiană prezintă pagini precum: Roberto Scagno: un occidentale nella Bucarest degli anni ’70 (interviu realizat de Octaviana Jianu); «Quel che affidiamo al vento» di Laura Imai Messina, tra poco in romeno; Roma, città dei pittori. Bogdan Vlăduță, invitato a «Orizzonti d’arte»; Serafina Pastore in dialogo con l’artista plastica Anca Vintilă-Dragu; La storia della ricezione brasiliana di Cioran: 1949-1950(Rodrigo Inácio R. Sá Menezes); Inedito. Da «Sessualità e società» di Andrei Oișteanu (II) (traducere de Valentina Elia); Un tragico bilancio per la cinematografia romena (evocări de Laurențiu Damian şi Ioana Eliad); Romania: I Padri Fondatori (parte prima) (Armando Santarelli).

Numărul 6/iunie 2020 al revistei interculturale bilingve „Orizonturi culturale italo-române / Orizzonti culturali italo-romeni”, îl puteți accesa de la: www.orizonturiculturale.ro şi www.orizzonticulturali.it.

.