TIMIȘOARA. Artă la feminin în revista „Orizonturi culturale italo-române”

Numărul din octombrie al revistei bilingve „Orizonturi culturale italo-române” este dedicat în principal artei şi literaturii la feminin, pornind de la faptul că, în Italia, anul 2020 este dedicat femeilor. În luna decembrie, Palazzo Reale din Milano va inaugura expoziţia „Le Signore del Barocco, storie di grandi pittrici nell'Italia della Controriforma”/„Doamnele Baroculuiistoria marilor pictorițe din Italia în perioada Contrareformei”, o expoziție grandioasă care omagiază pictorițele pioniere de origine italiană. În ideea readucerii lor în atenţia publicului din România şi din Italia al revistei „Orizonturi culturale italo-române”, în septembrie a fost prezentatmitul pictoriței Elisabetta Sirani, fondatoarea primei Academii de Desen pentru femei, iar în octombrie se continuă această serie, îngrijită de Irina Niculescu, cu Sofonisba Anguissola, prima pictoriță italiană care şi-a câştigat o faimă internaţională în timpul vieții. Înzestrată cu un mare talent artistic, inteligență și profunde calități umane, Sofonisba Anguissola s-a afirmat ca o excelentă „portretistă de suflete”, persoanele pictate de ea, cum remarca Giorgio Vasari, păreau că respiră. În viața ei extrem de lungă și aventuroasă (de peste 90 de ani), a călătorit în Peninsula Italiană și Iberică, la curtea din Madrid, ca damă de companie a reginei Isabella de Valois, fiică a Caterinei de Medici, regina Franței. De tânără l-a impresionat pe Michelangelo cu desenele sale, iar la bătrânețe i-a dat sfaturi prețioase lui Van Dyck când pictorul flamand a vizitat-o la Palermo.

Tot în Italia, a apărut, în aceste zile, o carte cu splendide ilustraţii semnată de scriitoarea şi ilustratoarea Anna Paolini şi dedicată pictoriţei Artemisia Gentileschi, considerată în zilele noastre una dintre pictorițele cele mai valoroase din generația următoare lui Caravaggio. Ediţia italiană a revistei prezintă un interviu cu Anita Paolini şi o galerie de desene extrase din cărţile pe care scriitoarea le-a dedicat până acum unor figuri feminine ilustre.

Apoi, din perspectiva artei româneşti contemporane, întâlnirea cu recenta etapă creatoare a artistei craiovene Claudia Mandi, în ambianța personalei sale cu titlul în italiană (unde a făcut stagii de perfecționare și a și expus), „Antichità immaginata”, dă impresia unui act evenimențial pe cât de inspirat tematic, pe atât de relevant în dimensiunea unui har artistic în deplină afirmare. În cronica sa, George Popescu defineşte lucrările artistei drept în-chipu-(i)ri, cu insistență programatică pe conceptul de corporalitate (antică) restituită pare-se memoriei noastre tot mai străine de rădăcinile risipite, dar regăsibile prin arealul atât de întins al artei.

În continuare, o lectură interesantă, scurtă, dar devastatoare, o reprezintă cartea scriitorului şi scenaristului italian Pino Cacucci, Viva la vida! (Feltrinelli), dedicată cunoscutei Frida Kahlo, prima artistă mexicană a secolului al XX-lea care a ajuns la celebrul muzeu parizian Louvre. În întreaga sa carieră, Frida a realizat cel puțin 140 de lucrări de pictură, împreună cu alte zeci de desene și studii. Dintre acestea, 55 sunt autoportrete care fac trimitere la o simbolistică complexă, legată de suferințele sale fizice, cât și de mitologia mexicană, introducând adesea în picturile sale maimuțe, simbolul dorinței. Pagina este ilustrată cu un excelent portret al Fridei Kahlo realizat de artistul Alexandru Darida din Chicago.


Numărul 10/octombrie 2020 al revistei interculturale bilingve „Orizonturi culturale italo-române” / „Orizzonti culturali italo-romeni” îl puteți accesa la: www.orizonturiculturale.ro şi www.orizzonticulturali.it.