The History of Transylvania, vol. I-III

<i>The History of Transylvania<i>, vol I-III

The History of Transylvania, trei volume, ediţie în limba engleză

coordonatori Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler şi András Magyari

Editura Institutului Cultural Român, 2018

Lucrare apărută în parteneriat cu Academia Română - Centrul de Studii Transilvane.


volumul I, până la 1541  (388 pagini text şi 16 pagini planșe)

volumul II, 1541-1711 (448 pagini text şi 16 pagini planșe)

volumul III, 1711-1918 (744 pagini text şi 32 pagini planșe)

O istorie a Transilvaniei care se dorește a fi o istorie comună a tuturor locuitorilor ei. În opinia coordonatorilor, este o istorie „care nu ocolește diferențele, diferendele și conflictele“, alcătuită fără ostentație, cu înțelegere pentru specificul fiecăreia dintre componentele sale. Premisa de la care pornește această istorie a patriei comune este următoarea: „Astăzi începe să aibă tot mai multă importanță faptul că deopotriva Ungaria și România fac parte din Uniunea Europeana. Transilvania, românească în proporție de circa 75%, aparține în chip firesc României, dar și noii Europe pe cale de a se face. De aceea, vechile crispări și obsesii legate de «dreptul istoric» sunt doar o amintire a trecutului și nu mai trebuie să influențeze judecata istoricilor“.


Foreword/Introducere de acad. Ioan-Aurel Pop