Testarea competențelor de limba română ca limbă străină. CONSORȚIUL Universitatea Babeș-Bolyai – Institutul Cultural Român

Cu o preocupare intensă în promovarea limbii române în lume, Institutul Cultural Român din București, prin reprezentanțele sale din străinătate, este un adevărat ambasador al culturii și civilizației românești.

Institutul Cultural Român din București și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca au creat Consorțiul UBB-ICR pentru testarea limbii române ca limbă străină și au început procesul pentru aderarea la ALTE (Association for Language Testers in Europe). Cu ajutorul Secretariatului ALTE și sub îndrumarea auditorului Henk Kuijper, în 2017 ICR și UBB au reușit să treacă de auditul ALTE și să devină membri cu drepturi depline.

Astfel,în 2018 vor fi organizate primele sesiuni de examinare pentru obținerea certificatului international de competență în limba română. Sesiunile de testare vor fi organizate pentru nivelurile A1, A2, B1 și B2, cu mențiunea că, pentru ultimul nivel (B2), obținerea acestui certificat este importantă pentru a permite admiterea studenților străini la universitățile din România. Testările pentru cele patru niveluri au o structură similară, evaluând atât competențe de înțelegere orală și scrisă, cât și competențe de producere orală și scrisă. Testările sunt în conformitate cu prevederile Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi (CEFR). 

https://alte.wildapricot.org/Our-Full-Members